Lankymo taisyklės

  1. „Vaikystės sodas“ yra lankomas reguliariai.
  2. Tėvai pasirūpina, kad vaikai turėtų įvairioms oro sąlygoms pritaikytus drabužius. „Vaikystės sode“ į lauką einama kasdien, nebent kiltų grėsmė vaikų saugumui (pvz.: audra, pūga ir pan.).
  3. Vaikų tėvai sutinka su „Vaikystės sodo“ taisyklėmis vaiko ligos atveju ir tai patvirtindami pasirašo Supratingumo dėl sergamumo formą. Į „Vaikystės sodą“ nepriimami vaikai, sergantys užkrečiama liga arba turintys temperatūros. Temperatūrai pakilus „Vaikystės sode“, vaikas nedelsiant turi būti pasiimtas namo.

 

PASIMATUOK SODELĮ