Tėvų dalyvavimas

„Vaikystės sodui“ itin svarbi tėvų bendruomenė ir tėvų bendradarbiavimas su „Vaikystės sodo“ administracija ir pedagogais. Toks bendradarbiavimas gerina ugdymo rezultatus, didina lankomumą, mažina elgesio problemas ir prisideda prie geresnių mokymosi rezultatų.

Tėvai į „Vaikystės sodo“ veiklą įtraukiami šiais būdais:

  1. Iki vaikui pradedant lankyti „Vaikystės sodą“, tėvai susitinka su būsima vaiko pedagoge. Susitikimo metu pristatoma Bendruomenės Knyga, „Vaikystės sodo“ vaikų ugdymo ir priežiūros filosofija, principai ir taisyklės.
  2. Tėvai kasdien gauna Dienos Knygeles su vaiko dienos aprašu.
  3. Kiekvieną savaitę pedagogai siunčia tėvams savaitės planus, o penktadieniais – Penktadienio Segtuvus, kuriuose aprašomi vaiko savaitės veiklos rezultatai.
  4. „Vaikystės sodo“ planai publikuojami tėvams prieinamame kalendoriuje, o kasdienė veikla – „Facebook“ puslapio darbelių skiltyje.

 


 

PASIMATUOK SODELĮ