Bendruomenės Knyga

Atgal


Apie Vaikystės Sodą

 

2010 m. birželį socialinių mokslų (edukologijos) daktarė Austėja Landsbergienė įsteigė Vaikystės Institutą, o 2011 m. kovą – Vaikystės Sodą. 

Kodėl Vaikystės Sodas? Todėl, kad „kiekvienas iš vaikystės turime sodą – užburtą vietą, kurioje spalvos – šviesesnės, oras – minkštesnis, o rytas – kvapnesnis nei kada nors vėliau” (Elizabeth Lawrence). Norisi, kad kuo daugiau vaikų lydėtų prisiminimai, jog jie augo stebuklingame sode. Vaikystės Sodas buvo sumanytas galvojant apie ugdymo įstaigą, kurioje vaikas galėtų atsiskleisti, jaustųsi kasdien laukiamas, mylimas, nuolatos tobulėtų ir ištiestų sparnus skrydžiui.

Vaikystės Sodas:

*Dirba pagal autorinę ugdymo programą, kurios pagrindas – Tarptautinio bakalaureato programa, Tarptautinė pradinio ugdymo programa, Reggio Emilia programa bei Švedijos nacionalinė ugdymo programa.

*Turi specialiai pagal šią programą dirbti Vaikystės Sodo Mokytojų akademijoje parengtus pedagogus. Vaikystės Sodo mokytojų akademija grįsta tiek teorinėmis, tiek praktinėmis žiniomis: vidaus ir išorės mokymai, profesinės dienos ir profesiniai pusdieniai, profesinių knygų skaitymas, Mokytojų akademijos seminarai, vidaus tvarkų filmukai, profesinės valandėlės Sodelyje ir pan.

*Nuolat remiasi ir naudojasi geriausia moderniausių ir sėkmingiausiai dirbančių pasaulio ugdymo įstaigų patirtimi.

*Visokieriopai ugdo vaiką ir atliepia XXI amžiaus poreikius.

Vaikystės Sodo misija. Vaikystės Sodas siekia būti kūrybiška ugdymo(si) bendruomene, kurios tikslas – aukščiausios kokybės ugdymas.

Vaikystės Sodo tikslai. Mes siekiame, kad vaikai:

*įgytų jų amžiaus tarpsniui būtinus savarankiškumo gebėjimus;

*įgytų jų amžiaus tarpsniui būtinus socialinius gebėjimus;

*įgytų jų amžiaus tarpsniui būtinus kognityvius gebėjimus;

*išmoktų kritiškai mąstyti;

*nebijotų klausti;

*pasitikėtų savimi;

*augtų atsakingais Lietuvos ir pasaulio piliečiais;

*gerbtų save ir aplinkinius;

*žinotų savo teises ir pareigas;

*įgytų XXI a. kompetencijas.

Vaikystės Sodo uždaviniai. Kaip jų siekiame:

*Vaikystės Sode daug dėmesio skiriame ugdymo programai – ji aptariama, atnaujinama, kasmet tobulinama. 

*Mes dirbame pagal dr. A. Landsbergienės kontekstinio ugdymo programą, kuri grįsta H. Gardnerio intelektų įvairovės, L. Vygotskio edukologinėmis teorijomis. Vaikystės Sodo ugdymo programos keturios kertinės kolonos yra: gamtos mokslai, matematika/IT, raštingumo ir emocinio intelekto ugdymas.

*Mes siekiame, kad visi bendruomenės nariai pasitikėtų vieni kitais ir puoselėtų draugiškus santykius.

*Mokome vaikus įvertinti savo gebėjimus ir tapti savarankiškais ugdytiniais, kurie įstengtų spręsti problemas, dirbti su kitais bendruomenės nariais ir suvoktų tai, kas konkrečioje veiklos srityje yra svarbiausia.

*Rūpinamės, kad Vaikystės Sode būtų stabili, saugi, draugiška vaikams ir visai bendruomenei aplinka.

*Skatiname bendruomenės narius įvairiapusiai bendrauti, o tėvus – aktyviai dalyvauti Vaikystės Sodo gyvenime.

*Siekiame, kad mūsų mokytojai būtų kompetentingi savo srities žinovai, kad darbas teiktų jiems malonumą ir būtų jų gyvenimo būdas.

*Sudarome sąlygas mokytojams nuolat tobulėti, kad jų darbas būtų aukščiausios kokybės.

Pradėjus lankyti Vaikystės Sodą

 

Adaptacija. Kai apsisprendžiate, kad vaikas lankys Vaikystės Sodą, būsimi vaiko pedagogai susitinka su jo tėvais. Aptariame visas lankymo pradžios ir adaptacijos smulkmenas, kad būtų galima kuo geriau prisitaikyti prie kiekvienos šeimos poreikių, o vaikas kuo lengviau adaptuotųsi.   

Visiems vaikams adaptacija yra nelengvas tarpsnis. Ir visai nesvarbu, ar vaikas verkia (išorinė adaptacija), ar vyksta iš pirmo žvilgsnio nepastebima (vidinė) adaptacija. Šį periodą išgyvena visi – skiriasi tik išgyvenimo būdas.

Moksliškai įrodyta, kad normalios raidos vaiko adaptacija trunka 6–8 savaites nuo dienos, kai jis lieka ugdymo įstaigoje vienas, t. y. be tėvų ar kitų jo šeimos narių. Mums svarbu, kad vaikas kuo lengviau taptų kolektyvo dalimi, susidraugautų su pedagogais, pasijustų saugus naujoje aplinkoje. Kuo adaptacija sklandesnė, tuo mažiau nemalonių emocijų ir vaikui, ir tėvams. Todėl mes siūlome laipsnišką adaptaciją, kad vaikas galėtų apsiprasti su jam kol kas mažai pažįstama aplinka, naujais suaugusiaisiais ir draugais.

Svarbu! Adaptacija galima tik su mama arba tėčiu - auklės, seneliai ir močiutės vaikus gali tik atvesti ir / arba pasiimti. Įvykus adaptacijai, savanoriauti gali visi artimieji, tačiau ne anksčiau, nei po dviejų lankymo mėnesių.

Penkių žingsnių adaptacija Vaikystės Sode:

I diena: vaikas ateina kartu su mama / tėčiu prieš prasidedant Ryto Ratui ir pabūna Sodelyje apie dvi valandas.

II diena: vaikas ateina kartu su mama / tėčiu ir būna Sodelyje pusę dienos.

III diena: vaikas ateina kartu su mama / tėčiu, kurie padeda jam apsiprasti (apie pusvalandį), tada su juo atsisveikina ir išeina. Vaikas būna Sodelyje apie dvi valandas.

IV diena: vaikas ateina kartu su mama / tėčiu, kurie padeda jam apsiprasti (apie pusvalandį), tada su juo atsisveikina ir išeina. Vaikas būna Sodelyje pusę dienos.

V diena: tėvai atveda vaiką ir atsisveikina su juo. Vaikas būna Sodelyje pusę arba visą dieną.

Prašome, kad tėvai visada atsisveikintų su vaiku ir pasakytų, kada grįš. Su mažyliais atliekame specialų atsisveikinimo ritualą, apie kurį Jums individualaus susitikimo metu papasakos pedagogai.

Svarbu! Jeigu manote, kad vaikui bus lengviau adaptuotis su mylimu žaisliuku ir / arba apklotėliu, prašome juos at(si)nešti.

Jeigu manote, kad Jūsų vaikui labiau tiktų ilgesnė arba trumpesnė adaptacija, mes prisitaikysime – išklausysime Jus ir tarsimės dėl individualios adaptacijos, kuri būtų priimtina būtent Jūsų vaikui.

Lankymo tvarka. Vaikystės Sodo darbo laikas – nuo 7.30 iki 18.30 val. Prašome gerbti mokytojų asmeninį gyvenimą ir laiku išsivesti vaikus namo.

Prašome užpildyti formą, kurie asmenys, be Jūsų, turi teisę išsivesti vaiką iš ugdymo įstaigos. Jeigu norėtumėte, kad vaiką išsivestų kitas asmuo, prašome – kad nekiltų nepatogumų - raštu informuoti mus apie tai iš anksto (vėliausiai tos pačios dienos rytą, kurią vaiko pasiimti ateis kitas asmuo).

Mes tikimės, kad vaikai reguliariai lankys Vaikystės Sodą ir nevėluos ateiti. Atvykstančiųjų ryte prašome ateiti iki Ryto Rato, t. y. iki devintos valandos ryte. Neabejojame, kad esate supratingi – juk pavėlavusieji trikdo Vaikystės Sodo darbą ir nusistovėjusią tvarką. Būsime dėkingi, jei atvyksite laiku, o jei vėluosite – praneškite apie tai.

Reguliariai lankyti ugdymo įstaigą yra būtina, kad pedagogai galėtų įgyvendinti ugdymo programą ir pasiektų numatytus tikslus. Programa yra sukurta visą arba pusę dienos kasdien lankantiems vaikams, nes tik tokiu atveju jie pajunta programos tęstinumą ir geriausiai įsisavina medžiagą.

Sunku kompensuoti tai, kas praleista, net jeigu tėvai su vaiku dirba namie. Juk Vaikystės Sode vaikas dirba ne tik individualiai, bet ir poroje bei grupėje. Todėl tikimės bendradarbiauti ir, jeigu vaikas sveikas, kasdien susitikti su juo Vaikystės Sode.

Jeigu dėl kokių nors priežasčių vaikas negali atvykti į Vaikystės Sodą, prašome iki 8.45 val. telefonu informuoti savo klasės mokytoją. Individualaus susitikimo metu klasės mokytoja(-as) duos telefono numerį, kuriuo galėsite parašyti sms žinutę ir pranešti, kad vėluosite ar vaikutis susirgo ir jam nereikia užsakyti pietų ar vakarienės.

Jeigu iki 8.45 val. neatvyksite ir nepranešite, kad pietų ar vakarienės Jūsų vaikui užsakyti nereikia, vaikui maistą užsakysime ir Jums reikės už jį sumokėti.

Visada prašome nurodyti priežastį, kodėl vaikas neatvyks į Vaikystės Sodą. Tada pedagogai galės atitinkamai planuoti tolesnį darbą su Jūsų vaiku ir kitais auklėtiniais.

Jeigu vaikas suserga užkrečiamąja liga, prašome pranešti diagnozę, kad galėtume imtis priemonių ir perspėti kitų vaikų tėvus.

Į lauką Vaikystės Sode einame kasdien. Jeigu manote, kad Jūsų vaikui negalima eiti į lauką, jam nederėtų lankyti Vaikystės Sodo. Vadinasi, vaikas nėra visiškai pasveikęs arba nepakankamai sveikas, kad galėtų dalyvauti mūsų numatytoje ugdymo veikloje.

Kai ruošiatės atostogauti Vaikystės Sodo darbo metu, būsime dėkingi, jei mus informuosite prieš tris darbo dienas bei įspėsite kiek laiko būsite išvykę.

Jeigu norite nutraukti Vaikystės Sodo lankymo sutartį, prašome apie tai mums pranešti prieš mėnesį (priešingu atveju būsime priversti taikyti baudą, lygią vieno mėnesio ugdymo mokesčiui).

Lankymo modulis. Pasirašydami sutartį Jūs pasirenkate Vaikystės Sodo lankymo modulį – apie galimus lankymo modulius Jums išsamiai papasakojo Sodelio vadovė(-as). Jeigu norėsite pakeisti modulį, turėsite pasirašyti sutarties priedą dėl modulio keitimo.

Prašome įsidėmėti: kuo anksčiau mus informuosite, tuo didesnė tikimybė, kad galėsime pasiūlyti pageidaujamą lankymo modulį. Modulis gali būti mažinamas tik kartą per mėnesį – nuo ateinančio mėnesio 1 d., o didinamas – nuo bet kurios mėnesio dienos.

Pailgintos dienos grupė. Vaikystės Sode nuo 16.30 val. iki 18.30 val. veikia nemokama pailgintos veiklos priežiūros grupė. Jos metu vyksta laisvas žaidimas, vaikai eina į lauką arba į užklasinius užsiėmimus.

Jei vėluojate pasiimti vaiką iš pailgintos grupės, nuo 18.30 val. iki 19 val. bus taikomas papildomas 4 eur. mokestis. Kaina nepriklausys nuo to, ar atvyksite pasiimti vaiko 18.33 val., ar 18.53 val.

Jei vėluojate pasiimti vaiką iš pailgintos grupės, nuo 19 val. kiekvienas pusvalandis, praleistas Vaikystės Sode, kainuos 15 eur.

Jums atvykus pasiimti vaiko iš mokamos pailgintos dienos grupės, mokytoja(-as) ar mokytojo asistentė(-as) paprašys pasirašyti, kad vaiką išsivedėte iš mokamos pailgintos dienos grupės.

Jei matote, jog vaiko nepavyks pasiimti iš Sodelio laiku, prašome apie tai pranešti bendruoju Sodelio telefonu.

Ką reikia atsinešti. Sąrašą daiktų, kuriuos turi turėti vaikas, klasės mokytoja(-as) kiekvienai šeimai duoda per pirmąjį individualų susitikimą arba atsiunčia el. paštu.

Svarbu! Prašome, kad maišeliai, į kuriuos dėsite vaikų daiktus, nebūtų polietileniniai (pageidautini medžiaginiai arba iš kitos, vaikams nepavojingos ir aplinką tausojančios medžiagos). Nepamirškite ant maišelio užrašyti vaiko vardą.

Jeigu Jūsų vaikas nori atsinešti žaisliuką (ne mylimiausiąjį, su kuriuo miegos arba pasėdės jį apsikabinęs), paaiškinkite, kad turės šiuo žaislu dalytis su kitais. Mūsų taisyklė - žaisliukas laukia kuprinėje arba mes dalijamės juo. Žinoma, galima nueiti žvilgtelėti į kuprinę, paglostyti žaisliuką, pasėdėti jį prisiglaudus. Bet jeigu nutarta žaisti su juo, tai iš pradžių šiek tiek pažaidžia vienas, paskui duoda žaisti kitam, tada dar kitam. Tikimės, kad esate supratingi ir padėsite mums susitarti su mažyliu.

Žaislinių ginklų (šautuvų, kardų, lankų ir pan.) ir nesaugių žaislų prašome ne(si)nešti. Pavyzdžiui, maži stikliniai rutuliukai yra nesaugūs ir mažiems (jie gali užspringti), ir vyresniems (gali susižeisti) vaikams. Jeigu vaikas labai nori ką nors atsinešti, pagalvokite ar tas žaislas tikrai yra saugus. Jeigu jis, Sodelio mokytojų nuomone, yra nesaugus, prašysime, kad iškeliautų su tėveliais arba palauktų vaikučio kuprinėje. Vaikystės Sode yra daug žaislų, su kuriais vaikučiai galės kasdien žaisti ir kurių tikrai užteks, kad visiems būtų smagu ir linksma.

Vaikystės Sodo bendruomenė


Kaip bendraujame. Pagrindinė klasės mokytojų komandos bendravimo su klasės tėvelių bendruomene priemonė yra mobilioji Vaikystės Sodo aplikacija bei Penktadienio laiškai (siunčiami el. paštu arba įdedami mobiliojoje Vaikystės Sodo aplikacijoje).

Mobiliojoje Vaikystės Sodo aplikacijoje yra klasės profilis, kuriame pedagogai rašo svarbiausią informaciją apie vaiką (kaip jis valgė, miegojo, žaidė, bendravo ir kt.). Tai yra trumpučiai(!) pastebėjimai, kurie padeda tėvams įsivaizduoti, kaip jų vaikas praleido dieną Vaikystės Sode. Į mobiliąją aplikaciją kasdien keliamos ir vaikų nuotraukos.

Penktadienio laiškuose pedagogai pateikia svarbią informaciją apie praėjusią savaitę, apie artimiausius renginius, aktualius projektus ir pan. Ši informacija yra labai svarbi, todėl laiškus prašome perskaityti atidžiai ir iki galo. Penktadienio laiškuose rasite ir Sodelio vadovės(-o) bei Ugdymo vadovės(-o) laiškus aktualiomis temomis, kitos savaitės ugdymo planą.

Jei atsiranda būtinybė nedelsiant susisiekti su vaiko tėvais, Vaikystės Sodo pedagogai arba administracijos atstovas tuoj pat skambina jiems, todėl mums būtina turėti tėvų ar globėjų telefonų numerius, kad galėtume kuo greičiau susisiekti.

Itin daug nuotraukų ir kitos informacijos galima rasti Vaikystės Sodo puslapyje Facebook http://www.facebook.com/vaikystessodas.

Rugsėjo mėnesį Sodelyje organizuojame Informacinį vakarą, kurio metu pristatome naujųjų mokslo metų ugdymo programos naujoves, vaikų tėveliai susipažįsta vieni su kitais ir su pedagogais, Sodelio vadove(-u) bei specialistais. Informaciniame vakare sužinosite, kaip ugdymo programa bus taikoma Jūsų vaiko klasėje, t. y. kas vyks kasdien nuo to momento, kai paliksite vaiką Vaikystės Sode iki tada, kai ateisite jo išsivesti. Pedagogai papasakos apie savo tikslus, pagrindinius uždavinius, kaip, atsižvelgdami į amžiaus tarpsnių ypatumus, ketina juos įgyvendinti. Mūsų giliu įsitikinimu, sėkmingai veiklai būtinas ne tik Vaikystės Sodo vaikų ir pedagogų, šeimos ir pedagogų, bet ir šeimų tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas.

Siekdami geriau atliepti tėvų poreikius, teikiame skambučių tėvams paslaugą. Kiekvienų mokslo metų lapkričio ir balandžio mėnesiais iš anksto sutartu laiku klasės mokytojai arba vedantys asistentai skambina visoms klasės šeimoms ir suteikia grįžtamąjį ryšį apie vaiko progresą, pomėgius, iššūkius bei kitą svarbią informaciją. Suprantame, kad rytais atvesdami ir vakarais pasiimdami vaiką tėvai turi ribotai laiko pasikalbėti su mokytojais apie vaiko dieną ir kitus svarbius dalykus, todėl skambučio metu atsakysime ir į tėvams rūpimus klausimus.

Jeigu norite su Vaikystės Sodo pedagogais susitikti individualiai, prašome raštu informuoti juos ir susitarti dėl susitikimo laiko.

Visapusiai skatiname Vaikystės Sodo bendruomenę būti atvira diskusijoms - visus rūpimus klausimus užduokite tiesiogiai mokytojams ar Sodelio vadovei(-ui). Uždaros tėvų grupės, skirtos diskusijoms apie Vaikystės Sodo veiklą, riboja galimybę gauti greitus ir tiesius atsakymus į rūpimus klausimus, nesuteikia progos organizacijai greitai reaguoti ir prisidėti prie konstruktyvaus situacijos sprendimo, gali kurti atskirtį bendruomenėje ir yra terpė gandams sklisti.

Kviečiame iškilusias situacijas spręsti operatyviai kartu su profesionalia Vaikystės Sodo komanda.

Visuomet kviečiame bendruomę prisidėti savo iniciatyvomis prie kasdienės Vaikystės Sodo veiklos bei švenčių organizavimo. Tačiau išlieka sritys, kuriose sprendimus organizacija priima vienašališkai, t.y.: mokytojų samda, ugdymo turinys bei ugdymo kaina.

Renginiai. Vaikystės Sode organizuojame daug bendruomenės renginių, pvz.: Rudens siautulio šventė, Žiemos šventė, Kiaušinmėtė ir kt. Rekomenduojame ir kviečiame juose dalyvauti, nes tikrai būna smagu! Šiuose renginiuose geriau susipažinsite su vaiko mokytojais, klasės draugais ir kitais bendruomenės nariais. Mėnesio renginių tvarkaraštį visada rasite kalendoriuje Sodelyje.

Tėvų bendradarbiavimas / įsitraukimas. Mes tikime, kad įstaigą vaikams kartu kuria tėvai ir pedagogai. Tėvų dalyvavimas ugdymosi procese yra sveikintinas. Sąmoningai skatiname šeimų įsitraukimą į klasės veiklą: tėvai gali ne tik inicijuoti projektus, bet ir, bendradarbiaudami su mokytoju, padėti juos įgyvendinti. Mokytojai glaudžiai bendradarbiauja su tėvais užtikrindami, kad pastarųjų dalyvavimas klasės veikloje būtų naudingas visiems vaikams, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualiuosius raidos poreikius.

Norėdami prisidėti prie klasės ar Sodelio veiklos, paklauskite mokytojo – jis galės patarti jums daugybę įmanomų dalyvavimo būdų.

Kiekviename Sodelyje veikia Patariamoji taryba, kuri renkama kas metus iš joje norinčių dalyvauti ir prie veiklų prisidėti tėvų - klasių atstovų.

Vaikystės Sodo darbuotojai. Geri pedagogai ugdo. Geriausi pedagogai įkvepia. Vaikystės Sode dirba profesionalai, kurių misija - įkvėpti vaikams norą mokytis ir tobulėti visą gyvenimą.

Kiekvienas Vaikystės Sodo pedagogas turi savo unikalią patirtį, tačiau visų tikslas - kad Lietuvoje augtų kūrybingų, atsakingų ir mąstančių piliečių karta.

Apie naujus klasės pedagogus ir asistentus, taip pat klasės komandos pokyčius informuojame penktadienio laiškuose.

Vaikystės Sodo savanoriai. Svarbūs Vaikystės Sodo bendruomenės dalyviai – savanoriai. Savanoriais gali būti mamos ir tėčiai, norintys tobulinti savo sugebėjimus vaikų ugdymo srityje, močiutės ir seneliai, galintys paskaityti pasakų, studentės ir studentai, pageidaujantys atlikti praktiką, kitų sričių specialistai, nusprendę įsitikinti, ar tikrai jų pašaukimas – dirbti su vaikais.

Savanoriai Vaikystės Sode yra pedagogų pagalbininkai: jie negali savarankiškai priimti sprendimų, o tik padeda auklėti, lavinti ir mokyti vaikus. Pedagogai kruopščiai planuoja tai, ką savanoriai Vaikystės Sode turi padaryti, kad būtų pasiekta geriausių rezultatų: su vienu vaiku reikia padirbėti atliekant smulkiosios motorikos užduotėles, su kitu – mokytis užrašyti ant darbelių savo vardą, su trečiu paskaityti būtent jam parinktą knygą ar padėti užbaigti darbelį. Kartais reikia tiesiog nusmailinti visus pieštukus ar iškarpyti ruošinukus kitos savaitės projektams. Savanoriai palengvina pedagogų darbą. Vaikystės Sodo bendruomenė juos labai vertina.

Vaikystės Sodo savanoriai nevilki Vaikystės Sodo marškinėlių, tačiau yra įsisegę vardo kortelę, kad kiekvienam iškart būtų aišku, kokia šių žmonių funkcija Vaikystės Sode.

Praktinė informacija


Ateiname į Vaikystės Sodą. Vaikystės Sodo svečiai apie atvykimą turi būti pranešę Vaikystės Sodo administracijai. Kadangi Sodelių durys būna užrakintos, svečiai turi paskambinti administracijai, kuri, tik žinodama, kad dėl atėjimo susitarta, atidarys duris.

Vaikystės Sodo pedagogai Sodelių duris atveria 7.25 val. Vaikai gali atvykti nuo 7.30 val.

Į Vaikystės Sodo patalpas patenkama surinkus kodą. Kodą jums suteiks vaiko pedagogai, o apie pasikeitusį kodą informuosime penktadienio laiškuose.

Svarbu! Kadangi rytais ir vakarais durys varstomos labai dažnai, prašome kaskart įsitikinti, ar tikrai jas uždarėte.

Daugelis Sodelių yra įsikūrę aktyviai gyvenamose miestų teritorijose ir gatvių apsuptyje, todėl primename ir raginame laikytis kelių eismo taisyklių ir paisyti kelio ženklų informacijos. Rodykime pavyzdį savo vaikams!

Vaikystės Sode visų tėvelių, užeinančių į mūsų patalpas, prašome nusiauti avalynę arba ant batų užsimauti antbačius.

Maitinimas. Visiems vaikams, lankantiems Vaikystės Sodą, galima užsakyti pusryčius, užkandėlę, pietus ir vakarienę.

Jeigu vaikas Vaikystės Sode nevalgys, maistą galima atsinešti iš namų.  Tokiu atveju ant užkandžių dėžutės turi būti užrašytas vaiko vardas.

Jeigu vaikas pusryčiauja Vaikystės Sode, atvykti privaloma iki 8.30 val., kad vaikas spėtų pavalgyti iki Ryto Rato pradžios.

Vaikystės Sode pratiname vaikus valgyti sveiką maistą, todėl prašome, kad užkandžiai atitiktų sveiko maisto reikalavimus. Rekomenduojame dėti vaisius, daržoves, sveikus pieno gaminius, džiūvesėlius, javinukus, džiovintus vaisius ir kitą sveiką maistą.

Prašome nedėti šokolado, medaus, kiaušinių, šokoladinių varškės sūrelių, riešutų, sulčių, traškučių, trapučių su saldžiais pertepimais.

Nuo balandžio 1 d. iki spalio 1 d. draudžiame dėti pieno ir kitus greitai gendančius produktus.

Vaikystės Sode geriame vandenį, todėl prašome vaikams į gertuves nepilti ir į užkandžių dėžutes nedėti sulčių ir kitų gėrimų. Ant gertuvės turi būti užrašytas vaiko vardas.

Saldumynai šeštadieniais. Vaikystės Sodas dalyvauja akcijoje Saldumynai šeštadieniais. Tai Lietuvos odontologų iniciatyvinės grupės projektas, kuriuo siekiama atkreipti dėmesį į žalingą cukraus poveikį vaikų dantims.

Projekto tikslas – paskatinti riboti saldumynų vartojimą bei pasinaudoti Skandinavijos šalių praktika, kur daugelyje šeimų ir vaikų ugdymo įstaigų saldumynų vaikams duodama tik vieną dieną per savaitę. Siekiama, kad Lietuvoje kuo daugiau šeimų įsitrauktų į programą ir mažintų cukraus vartojimą.

Lietuvos odontologai atkreipia dėmesį į nerimą keliančią šalies vaikų dantų sveikatą: nuo dantų problemų kenčia kas antras trejų metų sulaukęs vaikas ir net 90 proc. šešiamečių vaikų turi sugedusius dantis. Tuo tarpu cukraus vartojimą riboja labai nedaug šeimų.

Vaikystės Sode saldumynų nevalgome. Prašome atsižvelgti į šią taisyklę ir gimtadienių vaišes nešti (arba iš maisto tiekėjų užsakyti) nesaldžias: kepinius su daržovėmis, daržovių lazdeles su užtepėlėmis, sumuštinius, vaisius, vaisių vėrinukus, trintų vaisių kokteilius ir pan. Atkreipkite dėmesį į užkandžių pateikimo saugumą mažyliams: vynuoges patiekite perpjautas išilgai dėl užspringimo galimybės sumažinimo, neneškite vėrinukų ant aštrių lazdelių ir pan. Jeigu ketinate atvežti lauktuvių, jos taip pat turėtų būti nesaldžios.

Į užkandėlių dėžutes prašome nedėti sausainių, medaus, sūrelių su saldžiais įdarais, trapučių su saldžiais pertepimais. Jeigu pristigote idėjų, susijusių su gimtadienių vaišėmis, užkandėlėmis ar lauktuvėmis, rekomenduojame pasitarti su klasės mokytoja(-u) arba Sodelio vadove(-u).

Apranga. Rekomenduojame, kad Vaikystės Sode vaikai būtų aprengti patogiai. Ant aprangos neturėtų būti įžeidžiamų užrašų arba tokių, kurie reklamuoja svaiginančių / narkotinių medžiagų vartojimą. Labai gerai, kai vaikas aprengtas keliais drabužių sluoksniais – tada galima ką nors nuvilkti, jeigu jam šilta, arba apvilkti, jeigu vėsu.

Svarbu! Kadangi vaikas Vaikystės Sode daro daug darbelių, pageidaujame, kad drabužiai netrukdytų jam išreikšti kūrybinių gebėjimų. Tapydami visi vaikai vilki specialius marškinėlius, vis dėlto jie nevisada apsaugo kitus drabužėlius.

Kadangi maži vaikai į tualetą dažnai eina paskutinę minutę, rekomenduojame vaiką aprengti lengvai nu(si)velkamais drabužiais. Pavyzdžiui, kelnėmis su guma. Kelnės su petnešomis ir sunkiai atsegamomis sagomis šiuo atveju pridarys vaikui rūpesčių, nes ikimokyklinio amžiaus mažylio smulkioji motorika dar nėra išsivysčiusi taip gerai kaip suaugusiojo.

Svarbu! Vaikystės Sodas – kūrybos, saviraiškos bei pasaulio tyrinėjimo erdvė. Tai reiškia, kad rūbai, aktyviai žaidžiant, gali išsitepti, suplyšti. Nerenkite vaiko rūbais, su kuriais jis negali aktyviai žaisti. Pedagogai nėra atsakingi, jei aktyvaus žaidimo metu išsitepa arba suplyšta vaiko apranga.

Ikimokyklinio amžiaus vaikui nutinka įvairių neplanuotų situacijų todėl prašome, kad vaikas Vaikystės Sode turėtų bent vieną atsarginį drabužių komplektą (apatinių drabužėlių, kojines, kelnes / sijoną, marškinėlius ir kt.). Prašome, kad maišelis (ne polietileninis!) su atsarginiais drabužėliais visą laiką būtų vaiko spintelėje, o visi rūbeliai būtų pažymėti vaiko vardu arba inicialais.

Vaiko rūbų ženklinimas palengvins vaiko rūbelių radimą jiems dingus perrengiant / po poilsio, tačiau jokiu būdu neužtikrins, kad kiti tėvai per klaidą neįsidės Jūsų vaiko rūbų. Rastus / per klaidą ne Jūsų vaiko paimtus / apvilktus rūbus prašome grąžinti mokytojai arba palikti rastų rūbų / daiktų dėžėje rūbinėje. Jei nerandate savo vaiko rūbų, jų paieškokite toje pačioje radinių dėžėje.

Taip pat būtina, kad vaikas turėtų avalynę, skirtą vaikščioti tik Vaikystės Sodo patalpose. Tai gali būti kambarinis apavas kietu padu arba basutės. Prašome, kad bateliai, su kuriais vaikas vaikščioja Vaikystės Sode, nebūtų avėti ar tebeavimi lauke - tai būtina dėl higienos ir saugumo.

Keletas patarimų:

*rudenį ir žiemą geriausiai tinka šilti ir vandeniui nelaidūs drabužiai;

*rekomenduojame, kad kiekvieno vaiko spintelėje būtų ir guminių batų pora;

*žiemą prašome, kad vaikas turėtų kepurę, šaliką ir pirštines - jeigu turite atsarginę porą, atneškite ir ją;

*vasarą prašome vaikus rengti šviesiais, lengvais drabužėliais, į spintelę įdėti kremą nuo saulės (jeigu pageidaujate, kad juo išteptume vaiką) ir nuo saulės apsaugančią kepuraitę.

Ėjimo į lauką taisyklės. Į lauką einame kasdien (nebent lauke būtų nesaugu). Nuo balandžio 1 dienos iki spalio 1 dienos (šviesiuoju metų laiku) į lauką einame du kartus per dieną: ryte iki pietų ir vakare po vakarienės. Nuo spalio 1 dienos iki balandžio 1 dienos (tamsiuoju metų laiku) vaikai į lauką eina vieną kartą per dieną – ryte iki pietų. Jei vidinis Sodelio kiemas yra pakankamai gerai apšviestas, vaikai ir tamsiuoju metų laiku gali eiti į lauką vakarais.

Mažyliai į lauką neina, jei temperatūra yra žemesnė nei -10 laipsnių. Į lauką neiname ir tada, kai lauke siaučia labai stiprus vėjas / audra, yra plikledis ir pan., t. y., jeigu gali kilti pavojus vaikų saugumui. Į lauką neiname ir tuo atveju, jei dėl padidėjusios taršos ore rekomenduojama nevesti vaikų į lauką.

Tėvai turi pasirūpinti, kad vaikai į Vaikystės Sodą kasdien ateitų aprengti taip, jog galėtų eiti į lauką. Be to, prašome, kad kiekvieno vaiko spintelėje stovėtų guminių batų pora ir kabėtų lietaus rūbų komplektas. Mes vadovaujamės požiūriu, kad nėra blogo oro, yra tik bloga apranga!

Žaidimų lauke taisyklės:

*Elgiamės draugiškai (nesistumdome, nelakstome kaip patrakę, žaidžiame su visais norinčiaisiais ir t. t.).

*Mėtome tik kamuolius (nesvaidome nei sniego gniūžčių, nei akmenų, nei pagalių).

*Su lauko žaidimų įranga elgiamės pagal paskirtį (nuo čiuožyklos čiuožiame, o ne lipame į viršų; smėlis lieka smėlio dėžėje ir t. t.).

*Už Sodelio ribų į lauką einame tik su liemenėmis ir pasivaikščiojimų virvele. Jeigu vaikas atsisako vilkėti liemenę arba įsikibti į virvelę, jis yra paliekamas Sodelyje su kita klase.

*Kai žaidžiame lauke, nuolat stabtelime (vyresni nei trejų metų vaikai) įsitikinti, ar tikrai matome pedagogus.

Visų Vaikystės Sodo padalinių kiemuose pakabintos Vaikystės Sodo elgesio kieme taisyklės.

Reguliarios išvykos ir žygiai. Mažyliai ir šnekučiai leidžiasi į išvykas tik po Vaikystės Sodo teritoriją ir nedideliu spinduliu aplink ją. Sodiečiams rengiamos reguliarios teminės išvykos, kurias, norėdami praplėsti ugdymo programos turinį, du kartus per mėnesį suplanuoja mokytojai.

Kai važiuojame į temines išvykas, tėvams reikia padengti transporto ir įėjimo bilietų išlaidas. Apie kelionę tėvai informuojami Penktadienio laiškuose.

Rugsėjo-gegužės mėnesiais vieną kartą per mėnesį sodiečiai keliauja į biblioteką. Kokią biblioteką lankys konkretaus Sodelio vaikai, jums papasakos mokytoja(-as) arba Sodelio vadovė(-as).

Į biblioteką keliaujame pėstute arba važiuojame visuomeniniu transportu (jeigu orai tinkami kelionei).

Su sodiečiais keliaujame ne tik į bibliotekas, temines išvykas, bet ir žygius: parkus, miškus ir kitas žalias zonas (ypač šiltuoju laikotarpiu), todėl patariame vaiką paskiepyti erkinio encefalito vakcina.

Leisdamiesi į išvyką, vaikai privalo vilkėti ryškias Vaikystės Sodo liemenes ir eiti įsikibę į pasivaikščiojimų virvelę.

Visose išvykose gali dalyvauti tik vaikai, kurių tėveliai yra pasirašę Vaikystės Sodo išvykų formą.

Jeigu nenorėsite, kad jūsų vaikas važiuotų visuomeniniu transportu arba lankytųsi bibliotekoje ar kitose išvykose, apie tai praneškite savo Sodelio vadovei(-ui) ir Jūsų vaikas, jei bus galimybė, galės likti kitoje klasėje.

Saugumas. Vaikystės Sode mes:

*nelipame laiptais ir nevaikščiojame koridoriais be suaugusiųjų;

*patalpose vaikštome, ne lakstome;

*nežiaumojame kramtomosios gumos. Jeigu vaikas ateina kramtydamas ją, tuojau pat prašome išspjauti;

*vaikščiojame arba basomis (šiltuoju metų laiku), arba avime apavą kietu padu.

Vaikystės Sodas atsakingas už vaiko saugumą tik tomis valandomis, kai vaikas būna Vaikystės Sode. Tėvams esant Vaikystės Sodo teritorijoje bei bendruomenės švenčių metu, atsakomybę už vaiko saugumą prisiima tėvai.

Visi Vaikystės Sodo pedagogai moka teikti pirmąją pagalbą, Vaikystės Sode yra pirmosios pagalbos rinkiniai.

Tomis valandomis, kai būna Vaikystės Sode, visi jį lankantys vaikai yra drausti nuo nelaimingų atsitikimų.

Vaikystės Sodo darbuotojams pareikalavus, tėvai privalo apdrausti vaiką civiliniu draudimu.

Asmeniniai daiktai.Vaikystės Sodas neprisiima atsakomybės už asmeninius vaiko daiktus, at(si)neštus į Vaikystės Sodą.

Visi asmeniniai daiktai, kuriuos at(si)nešate į Vaikystės Sodą, turi būti pažymėti vaiko vardu. Prašome, kad vaikas į Sodelį nesineštų brangių daiktų.

Jeigu pedagogai pastebės, kad vaikas atsinešė žaislą, kuris gali kelti pavojų kitų vaikų saugumui (pavyzdžiui, maži stikliniai rutuliukai), prašysime, kad šį žaislą išsineštų vaiką atvedęs suaugęs asmuo arba padėsime jį į spintelę, kad palauktų iki dienos pabaigos.

Į Vaikystės Sodą vaikams negalima neštis žaislinių ginklų ir elektroninių žaidimų (nebent dėl to būtų iš anksto susitarta su administracija).

Rasti ir pamesti.Visuose Sodeliuose yra radinių dėžės. Į jas dedame viską, ką pedagogai randa Vaikystės Sode. Jeigu ko nors pasigedote – žvilgtelėkite į radinių dėžę.

Prieš žiemos šventes ir paskutinę liepos savaitę visus daiktus iš radinių dėžės eksponuojame, kad galėtumėte rasti pasimetėlius, o daiktus be savininkų – paaukojame.

Švara ir tvarka. Gertuvėles ir užkandžių dėžutes tėvai turi pasiimti kiekvieną dieną, o vieną kartą per savaitę persirengimo spintelę prašome palikti tuščią, kad šeimininkutė galėtų ją išvalyti.

Patalynės keitimo diena yra kiekvienas penktadienis.

Nedarbo dienos. Vaikystės Sodas nedirba tarp Kalėdų ir Naujųjų metų - 2019 metais tai bus gruodžio 27, 30 ir 31 dienos.

Vaikystės Sodas nedirba per profesines dienas (dvi dienos per mokslo metus) bei profesinius pusdienius (du pusdieniai per mokslo metus). 2019-2020 mokslo metais profesinės dienos bus spalio 7 d. ir kovo 16 d., profesiniai pusdieniai - lapkričio 4 d. ir balandžio 27 d. Profesinių pusdienių dienomis mokytojai klasėse dirbs pusdienį, todėl tėveliai vaikus iš Sodelių turėtų paimti iki 12 val.

Prašome Jūsų pasižymėti šias dienas savo kalendoriuose. Po profesinių dienų pedagogai tikrai pasitiks Jus kupini naujų minčių ir idėjų.

Primename, jog dieną prieš kiekvieną valstybinę šventę Vaikystės Sodas dirba viena valanda trumpiau, t.y. iki 17:30 val.

Vaikystės Sodo nuosavybė. Prašome saugoti Vaikystės Sodo nuosavybę. Jeigu pasiskolinę pamesite Vaikystės Sodo bibliotekos knygą arba žaislą, priemonę, prašysime sumokėti už pamestą daiktą bei šio daikto atsiuntimo išlaidas (jeigu jos buvo).

Sveikatos pažyma. Jeigu Jūsų vaikas lanko Vaikystės Sodą, privalote pateikti medicininę pažymą, kad vaikas gali lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Šią pažymą reikia pateikti iš anksto arba pirmą dieną, kai vaikas ateina į Vaikystės Sodą.

Jeigu po vaiko patikros popierinė forma jums nebus išduota, prašome prisijungti prie www.esveikata.lt sistemos, atsispausdinti VSP f. Nr. 027-1/a pažymą ir pristatyti ją į Sodelį arba pateikti duomenis elektroninės pažymos peržiūrai portale www.esveikata.lt (kodo generavimo instrukciją rasite čia).

Medicininė pažyma galioja vienerius metus, tad – jeigu pradėjote lankyti ne metų pradžioje – ją gali tekti pristatyti kasmet tą mėnesį, kurį pradėjote lankyti Vaikystės Sodą.

Ligos. Kai ikimokyklinio amžiaus vaikas pradeda bendrauti su kitais asmenimis kolektyve, labai sunku išvengti ligų. Be to, maži vaikai dažniau nei vyresni ar suaugusieji serga įvairiomis užkrečiamosiomis ligomis. Prašome gerbti kitas šeimas, lankančias Vaikystės Sodą, ir nevesti vaiko į Sodelį, jeigu jis vemia, viduriuoja, turi nealerginį bėrimą, pūlingai sloguoja, jį ėmė kamuoti ūmus kosulys, skauda gerklę ar kūno temperatūra pakilo daugiau nei 37,5 laipsnių. Pageidautina, kad vaikas būtų namuose, kol pasveiks.

Jeigu vaikas serga užkrečiamąja liga, prašome nedelsiant pranešti savo Sodelio vadovei(-ui), kad galėtume informuoti Vaikystės Sodo bendruomenę. Kai vaikas pasveiksta po užkrečiamosios ligos, į Vaikystės Sodą jis gali grįžti tik gydytojui leidus.

Kad Vaikystės Sode kuo geriau apsisaugotume nuo infekcinių ligų, prašome tėvelių, kai atveda vaikus ir ateina jų išsivesti, nusivalyti rankas dezinfekuojamuoju skysčiu, kuris šaltuoju metų laiku yra prie įėjimo į Sodelį.

Jeigu vaikui būnant Vaikystės Sode pakilo temperatūra arba dėl kokios nors ligos ar simptomų, išvardintų Ugdymo sutarties priede nr. 6 (Supratingumo dėl ligų forma), pedagogų nuomone, jis turėtų vykti namo, jo tėvams iškart apie tai yra pranešama. Tokiu atveju tėvai kuo skubiau (geriausiai – valandos bėgyje) turi atvykti pasiimti vaiko. Dėl šios priežasties mums itin svarbu turėti Jūsų kontaktinius duomenis, kad galėtume susisiekti bet kuriuo metu.

Vaikystės Sodo šeimų prašome pranešti, jeigu vaikas turi sveikatos sutrikimų, nes jie gali trukdyti sėkmingai vaiko veiklai Sodelyje. Jeigu Jūs raštu neinformuosite apie vaiko sveikatos sutrikimus, Vaikystės Sodas nebus atsakingas už padarinius.

Svarbu! Vaikystės Sodo pedagogai vaistų vaikams neduoda. Kelios išimtys: 1) Jūs esate pateikę raštišką sutikimą duoti vaikui vaistų, mažinančių temperatūrą (kol Jūs atvyksite išsivesti vaiko iš Vaikystės Sodo), 2) vaistų, lengvinančių alerginę reakciją, 3) bet kokių kitų vaistų galėsime duoti vaikui tik gavę raštišką Jūsų prašymą, kuriame bus įrašytas tikslus vaistų pavadinimas, jų davimo valanda ir dozė.

Jei vaikas atsisako gerti vaistus, pranešime tėvams, jog vaistų davimas nebuvo užtikrintas.

Mokėjimo tvarka. Mokėti už Vaikystės Sodo suteiktas paslaugas galima pavedimu į Vaikystės Sodo atsiskaitomąją sąskaitą, kuri nurodyta sąskaitoje.

Ugdymo mokestis negrąžinamas, jei vaikas nelanko Vaikystės Sodo dėl ligos arba bet kokių šeimyninių priežasčių.

Kompensacija. 2019-2020 mokslo metais Vaikystės Sodą lankančios šeimos gauna savivaldybės skiriamą kompensaciją už vaiko ugdymą. Kompensacija skiriama Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose gyvenančioms šeimoms. Apie kompensacijos gavimo tvarką jus informuos jūsų Sodelio vadovė(-as). Savivaldybės kompensacijos teikimo tvarką gali vienašališkai pakeisti.

Vaikų gimtadieniai. Jeigu norite, kad vaikas švęstų savo gimtadienį Vaikystės Sode, prašome iš anksto susitarti su vaiko mokytojais. Vaišėmis gimtadienio šventei gali pasirūpinti tėvai arba užsakyti vaišes iš maistą tiekiančios įmonės. Primename, kad galima nešti nesaldžius kepinius ir sumuštinius, vaisius ir vaisių kokteilius, daržoves su užtepėlėmis ir kitus sveikus užkandžius.

Jeigu gimtadienį švęsite ne Vaikystės Sode, prašome į Sodelį nenešti kvietimų draugams, nebent kviečiama visa klasė.

Sodelio darbo metu gimtadieniai švenčiami tik Sodelyje.

Gyvūnai. Mums būtina žinoti, ar vaikas yra alergiškas gyvūnams. Jeigu registracijos formoje nepažymėsite, kad Jūsų vaikas alergiškas, Vaikystės Sodas neprisiims atsakomybės už vaiko alerginę reakciją ir jos padarinius.

Jeigu Jūsų vaikas norėtų atsivesti ir parodyti savo augintinį kitiems vaikams, prašome iš anksto dėl to raštu tartis su Sodelio administracija. Kiekvieno, kuris atsives gyvūną be leidimo, bus paprašyta palaukti su gyvūnu lauke.

Ugdymas


Vaikystės Sodo ugdymo programos apžvalga. Dr. A. Landsbergienės autorinė kontekstinio ugdymo programa pagrįsta Tarptautinio Bakalaureato programa, Tarptautine pradinio ugdymo programa, Reggio Emilia programa, Švedijos nacionaline ikimokyklinio ugdymo programa bei H. Gardnerio ir L. Vygotskio edukologinėmis idėjomis.

Tarptautinio Bakalaureato programa(Primary Years Program) yra sukurta 3–12 metų vaikams.  Vadovaujantis ja, daugiausia dėmesio skiriama holistiniam (visuminiam) vaiko ugdymui, atsižvelgiama į jo socialinius, fizinius, emocinius ir kultūrinius poreikius. Be to, nemažai laiko numatyta matematikai, socialiniams ir gamtos mokslams, kalbai, muzikai, vaidybai, dailei, socialiniams įgūdžiams ir fizinei raidai.

Vaikystės Sodo ugdymo programos struktūra remiasi šešiomis Tarptautinio Bakalaureato programos temomis. Pagal jas kuriami konkrečių temų planai:

Kas mes esame.

Kur mes esame (vieta ir laikas).

Kaip mes save išreiškiame.

Kaip veikia pasaulis.

Kaip mes organizuojame savo gyvenimą.

Mūsų pasaulis.

Šios temos padeda vaikams suprasti save ir kitus žmones, aplinką, kurioje jie gyvena, moko žvelgti į pasaulį su didžiuliu susidomėjimu ir atviromis akimis.

Vaikystės Sode diegiamos adaptuotos Tarptautinio Bakalaureato vertybės:

Dėkingumas. Aš esu dėkingas!

Pasitikėjimas. Manau, kad viską galiu!

Atkaklumas. Baigiu tai, ką pradedu. Nepasiduodu!

Bendradarbiavimas. Moku žaisti ir dirbti su kitais!

Smalsumas. Noriu kuo daugiau žinoti!

Kūrybiškumas. Man kyla daug minčių!

Empatija. Jaučiu tai, ką jaučia kitas!

Entuziazmas. Man viskas įdomu!

Savarankiškumas. Galvoju ir dirbu pats!

Nuoširdumas. Esu nuoširdus ir teisingas sau ir kitiems!

Pagarba. Esu mandagus ir draugiškas!

Tolerancija. Aš priimu kitus tokius, kokie jie yra!

Tarptautinė pradinio ugdymo programa (International Primary Curriculum) skirta 3–12 metų vaikams, jos esmė – teminis vaiko ugdymas, kai visos ugdymo sritys susiejamos į vieną temą.

Vaikystės Sode taikomas teminis ugdymas ir naudojami Tarptautinės Pradinio Ugdymo Programos temų elementai. Juos pasirinkome naudoti todėl, kad norime skatinti vaikus prisiimti atsakomybę už savo ugdymą(si), žadinti jų norą mokytis visą gyvenimą ir ugdyti gebėjimus, būtinus siekiant numatytų tikslų. Beje, vienas pagrindinių šios programos tikslų – įvertinti, kas buvo išmokta ir ką būtų galima padaryti geriau. Tai lemia ir nuolatinį Vaikystės Sodo pedagogų tobulėjimą.

Reggio Emilia metodas buvo sukurtas Italijoje. Vadovaujantis šiuo metodu, labai svarbi yra bendruomenė ir vaiko laisvasis atradimas. Reggio Emilia programa remiasi žiniomis apie tai, kaip ikimokyklinio amžiaus vaikas mokosi. Reggio Emilia programos pagrindą sudaro:

*Aplinka. Svarbiausi vaikui yra tėvai, pedagogai ir aplinka, todėl ji turi būti tinkama visapusiai vaiko raidai. Vaikas turi turėti galimybę tirti pasaulį visais savo pojūčiais.

*Tėvų ir ugdymo įstaigos glaudus bendradarbiavimas. Tėvai turi aktyviai dalyvauti vaiko ugdymo(si) procese. Jiems neturi būti jokių kliūčių žengiant profesinio tobulėjimo keliu, kuriuo eina ir pedagogai. Atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, tėvams organizuojami įvairūs renginiai.

*Ugdymas(is) yra visiems matomas. Vaikų veikla ugdymo įstaigoje filmuojama, fotografuojama, apie įvairius vaikų laimėjimus rašomi užrašai, išsaugomi vaikų darbeliai. Kiekvienas vaikas gali džiaugtis ir didžiuotis, kad turi konkrečių ugdymo įstaigoje praleisto laiko įrodymų. Tai yra ir akivaizdūs vaiko pažangos įrodymai, kuriais jis gali nudžiuginti auklytes, tėvus ir kitus artimus asmenis.

Taigi, vaikus Vaikystės Sode stebime sukūrę jiems draugišką aplinką, bendraujame ir bendradarbiaujame su tėvais, dedame visas pastangas, kad vaikų ugdymo(si) procesas būtų matomas visiems, kuriems tai yra svarbu.

Švedijos nacionalinėje ikimokyklinio ugdymo programoje yra ypač pabrėžiama pagarba kiekvienam ugdymo(si) proceso dalyviui ir daug dėmesio skiriama ugdyti vaiko požiūrį į vertybes, su vaiku bendraujančių suaugusiųjų elgesiui, kaip modeliui, kurį vaikas mėgdžioja.

Planuojant Vaikystės Sodo darbą atsižvelgiama į tikslus, kuriuos kelia Švedijos nacionalinė ikimokyklinio ugdymo programa. Švedijos kultūra, jos klimatas yra gana artimi Lietuvai, be to, ši šalis turi gilias ikimokyklinio ugdymo tradicijas ir yra viena pirmaujančių valstybių ikimokyklinio ugdymo programų sudarymo, jų taikymo praktikoje ir tyrimų srityse.

H. Gardneris– Harvardo (JAV) universiteto profesorius, kuris išgarsėjo savo intelektų įvairovės teorija. Jos pagrindas yra teiginys, kad mes visi mokomės skirtingai ir skirtingai įsisaviname informaciją. H. Gardnerio nuomone, ugdant vaiką, būtina atsižvelgti į kiekvieno vaiko (žmogaus) individualius gebėjimus. Todėl Vaikystės Sode laikomasi individualizavimo principo, stengiamasi kuo geriau susipažinti su kiekvienu vaiku, jo šeima ir sudaryti kuo geresnes sąlygas visapusiai vaiko raidai.

L. Vygotskis, rusų psichologas, buvo pasirinktas todėl, kad vienas pirmųjų atkreipė dėmesį į laisvo žaidimo svarbą vaiko raidai. L. Vygotskis pabrėžė, kad abstraktus mąstymas labiausiai lavėja vaikui žaidžiant, o juk abstraktus mąstymas yra gyvybiškai būtinas. Be to, žaisdamas vaikas įgyja visus svarbiausius socialinius įgūdžius, gebėjimus ir kompetenciją. Todėl Vaikystės Sode vaikams kasdien sudaromos sąlygos laisvai žaisti. O kad laisvas žaidimas nevirstų chaosu, vaikų žaidime, kaip aktyvūs stebėtojai, dalyvauja pedagogai ir padeda vaikams įgyti gebėjimų, kurių jie dar neįstengia įgyti savarankiškai.

Vaikystės Sodo ugdymo programa remiasi pagrindinėmis išvardintų programų mintimis ir edukologijos idėjomis. Ikimokykliniame amžiuje vyksta itin sparti vaiko raida. Tačiau mes atsižvelgiame į tai, kad vis dėlto kiekvienas vaikas vystosi labai individualiai.

Vaikystės Sode:

vaikas skatinamas tyrinėti pasaulį, tam sudaromos sąlygos;

vaikas skatinamas priimti sprendimus ir spręsti problemas;

žadinamas vaiko noras būti raštingam ir skaityti knygas;

vaidinant, muzikuojant, dainuojant, piešiant ugdomas vaiko kūrybingumas;

vaikas skatinamas klausyti, užduoti klausimus ir dalytis savo patirtimi;

vaiko ugdymas vyksta per veiklą.

Vaikystės Sodo ugdymo programos tikslai ir uždaviniai. Ikimokykliniame amžiuje vystosi vaiko kalba, fiziniai ir socialiniai gebėjimai, ugdoma vertybių sistema. Mes žadiname šiuos procesus kurdami aplinką, kurioje stimuliuojamas natūralus vaiko smalsumas. Ugdomoji veikla Vaikystės Sodo patalpose ir lauke gali būti rami arba aktyvi, tačiau ji planuojama, kad vaikas:

jaustųsi linksmas;

jaustųsi saugus;

jaustųsi vertinamas;

jaustųsi gerbiamas;

galėtų pasirinkti;

galėtų priimti sprendimus;

formuotų(si) teigiamą požiūrį į save ir kitus;

išmoktų sutelkti dėmesį;

išmoktų reikšti savo idėjas per kalbą, muziką, vaidybą ir piešimą;

išmoktų užduoti klausimus;

išmoktų dirbti su kitais;

išdrįstų būti kūrybingas.

Mes atsižvelgiame į unikalią vaiko savybę mokytis žaidžiant ir pripažįstame, kad žaidimas yra būtinas natūraliai vaiko raidai. Vaikystės Sode naudojamės konkrečiomis sritimis, kurios skatina vaiką tyrinėti ir pažinti. Mažiems vaikams būtina skirti laiko ir erdviniams žaidimams, kad jie galėtų mokytis pažinti pasaulį.

Vaikų pažangos vertinimas. Vaikų pažangą vertiname dukart per metus: sausio ir birželio mėnesiais. Vaiko pažangą vertiname raštiškai, o vėliau, paskirtu laiku, su šeima vaiko pažangą aptariame pokalbio metu.

Vaiko pažangos vertinimas - tai išsamus jo pastangų, elgesio ir kognityvių pasiekimų vertinimas. Mokytojų komentarai yra svarbi pažangos vertinimo dalis, padedanti tėvams efektyviai bendradarbiauti su ugdymo įstaiga. Raštišką vaiko pažangos vertinimą tėvai gauna el. paštu paskutinį penktadienį prieš pusiaužiemį ir paskutinį penktadienį prieš Jonines.

Vaikui ruošiantis pradėti lankyti (arba tik pradėjus lankyti) Vaikystės Sodą, su kiekviena šeima organizuojame individualų susitikimą, kad geriau pažintume vaiką ir kuo objektyviau galėtume įvertinti jo pažangą. Susitikimo metu kalbamės apie vaiką, tėvai atsako į pedagogų klausimus ir pasidalina svarbia informacija apie jį.

Jeigu norite apie vaiką pasikalbėti su pedagogais, iš anksto raštu juos informuokite, kad būtų galima paskirti susitikimo laiką.

Ypatingos programos. Vaikystės Sodas nėra įprasta ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Mes dirbame pagal autorinę kontekstinio ugdymo programą, remiamės moderniausių ir sėkmingiausiai dirbančių pasaulio ugdymo įstaigų patirtimi – iš jų paimta tai, kas geriausia ir pritaikyta Lietuvos bei XXI amžiaus žmogui. Tai yra:

*Ypatinga tėvų integracijos programa (mobilioji Vaikystės Sodo programėlė, paskaitos, seminarai, vaikų pažangos vertinimas, savanoriška tėvų veikla, bendruomenės šventės ir kt.).

*Nuolatinis profesinis pedagogų tobulėjimas (pedagogai reguliariai dalyvauja profesiniuose mokymuose, kuriuos organizuoja ne tik Vaikystės Sodo steigėja dr. A. Landsbergienė, bet ir atvykstantys specialistai; bendradarbiaujame su Švedijos, Suomijos, JK, JAV, Belgijos ugdymo įstaigomis; pedagogai dalyvauja ne vien pedagoginėje, bet ir mokslinėje veikloje).

*Pirmieji Lietuvoje dirbame pagal Lietuvai adaptuotą socialinio-emocinio ugdymo programą su Kimochi žaislais.

*Pirmoji ikimokyklinio ugdymo įstaiga Lietuvoje, akcentuojanti gamtos mokslų svarbą ikimokykliniame amžiuje.

*Vienintelė ikimokyklinio ugdymo įstaiga Lietuvoje, sąmoningai ugdanti XXI a. kompetencijas: adaptabilumą, globalų mąstymą, skaitmeninį raštingumą, gebėjimą spręsti problemas, gebėjimą mąstyti inovatyviai, komunikacinius gebėjimus, etinį sprendimų priėmimą.

*Prevencinės priemonės prieš patyčias. Vaikystės Sodas – erdvė BE PATYČIŲ.

*Visa organizacija dalyvauja Global Goals įgyvendinime ir nuosekliai prisideda prie globalaus tikslo – darnaus pasaulio iki 2030 m. (daugiau informacijos https://www.globalgoals.org/).

*Klausome tik klasikinės ir etninės muzikos, gamtos garsų įrašų.

*Kasdien einame į lauką, reguliarūs žygiai už Sodelio ribų, bent 2 teminės išvykos per mėnesį.

*Darbas pagal ypatingą raštingumo skatinimo programą: Vaikystės Sode yra didelė biblioteka, nuo pirmų dienų vaikams skaitome, šnekučių ir sodiečių mokytojai kasdien rašo vaikams laiškus, vaikai rašo dienoraščius ir t. t.

*Esame socialiai asakinga ugdymo įstaiga: dalyvaujame socialinėse akcijose, patys jas organizuojame, šviečiame Lietuvos šeimas ir pedagogus apie geriausias vaikų auginimo ir ugdymo praktikas. Savo pavyzdžiu rodome vaikams, kaip būti atsakingais Lietuvos ir pasaulio piliečiais,

*Inkliuzijos būdu integruojame vaikus, turinčius specialiųjų poreikių.

Ypatingi vaikai Vaikystės Sode. Vaikystės Sodas – ugdymo įstaiga, priimanti ir integruojanti vaikus su ypatingais poreikiais. Mes tikime, kad taikant inkliuzijos principus visiems vaikams klasėje yra malonu ir naudinga kartu dirbti, žaisti ir draugauti.

Inkliuzinis ugdymas yra integruoto ugdymo tąsa; inkliuzija rūpinasi visų ugdymo dalyvių poreikiais: vaikų su specialiaisiais poreikiais, mokytojų, vaikų, jų tėvų, kitų bendruomenės narių. Todėl bendrystė yra būtina.

Vaikystės Sode integruojame visus vaikus, kuriems specialistai yra nustatę raidos ar kitokį sutrikimą, kuris leidžia vaikui ugdyti(s) bendroje (iki 18 vaikų) grupėje. Integruojant vaikus su specialiais poreikiais mums būtinos kuo tikslesnės specialistų rekomendacijos apie vaiko elgesio, suvokimo ir mokymosi galimybes. Jei vaikas grupinio ugdymo aplinkoje patiria sunkumų, prašome artimųjų jam suteikti pagalbą – asmeninį asistentą.

Su Sodelių vaikais ir jų šeimomis kalbame apie empatiją, toleranciją ir rūpinamės, kad ugdymas visiems vaikams būtų užtikrintas vienodai. Jeigu jūsų vaiko klasėje yra vaikas, turintis specialiųjų poreikių ir jūs norite sužinoti daugiau apie inkliuziją, ugdymą ir metodus, kreipkitės į Sodelio vadovę(-ą).

Kokį elgesį ugdome Vaikystės Sode. Vaikystės Sode daug dėmesio skiriame tinkamam vaikų elgesiui ugdyti, nes vertybiniai pagrindai įdiegiami, kol vaikas yra ikimokyklinio amžiaus. Mes stengiamės, kad vaikai užaugtų garbingais Lietuvos piliečiais, sėkmingai dirbančiais visuomenėje, todėl ugdome jų pagarbą sau, Vaikystės Sodui, aplinkiniams. Skatiname būti dėmesingais aplinkiniams, elgtis saugiai.

Mes negimstame mokėdami elgtis visuomenėje, tai įgyjama, todėl nuo pirmų dienų ugdome vaiko atsakomybę ir pagarbą aplinkiniams. Vaikystės Sode mokomės:

*konfliktus spręsti ne fizine jėga, o žodžiais;

*su kitais elgtis pagarbiai ir empatiškai;

*priemonėmis naudotis pagal paskirtį;

*mandagiai bendrauti su draugais ir pedagogais;

*laikytis Vaikystės Sodo taisyklių;

*drąsiai išbandyti naujas idėjas, reikšti savo nuomonę ir užduoti klausimus;

*baigti pradėtą darbą.

Jeigu vaikas elgiasi netinkamai (konfliktus sprendžia fizine jėga, tyčiojasi, nemandagiai kalba, vartoja keiksmažodžius ir pan.), nedelsdami susisiekiame su tėvais ir kartu sprendžiame, ką drauge galėtume padaryti, kad vaikas liautųsi elgtis netinkamai.

Vaikystės Sodas – erdvė be patyčių. Vaiką, kuris tyčia elgiasi agresyviai, siekia sukelti fizinį arba emocinį skausmą, iškart stabdome ir apie tai informuojame tėvus. Kartu su tėvais sprendžiame, ką daryti, kad patyčios liautųsi. Tyrimai rodo, kad patyčioms kelias turi būti užkertamas vaikystėje, nes būtent šiame amžiaus tarpsnyje vaikai mokosi tinkamai bendrauti su aplinka.

Dėl užsitęsusio netinkamo vaiko elgesio Vaikystės Sodas pasilieka teisę neterminuotam laikui sustabdyti Vaikystės Sodo lankymą, pareikalauti vaiko civilinio draudimo (bei nepriimti į ugdymo įstaigą, kol nėra Sodelio vadovei(-ui) pristatyta draudimo poliso kopija) ir / arba nutraukti paslaugos teikimo sutartį.

Vaikystės Sode tikimės, kad tokiomis pačiomis vertybėmis bus grįstas ir bendradarbiavimas tarp visų bendruomenės narių. Esame tikri, kad geriausi sprendimai ir aukščiausi rezultatai pasiekiami sprendžiant problemas, bendraujant pagarbiai, nebijant klysti, bendradarbiaujant.

Drausminimas. Vaikystės Sode vaikų auklėjimas pagrįstas humanistine pedagogika, todėl stengiamės skatinti tik tai, ką vaikas daro pozityvaus.

Pastebėję nepageidautiną elgesį pedagogai nukreipia vaiko dėmesį (mažylių ir šnekučių grupėje) arba pasikalba su vaiku apie tai, kokio elgesio iš jo tikisi (šnekučių ir sodiečių grupėje).

Drausminame visada teisėtu pagrindu, nemenkinant vaiko orumo, apie klaidas ir pageidavimus pasakome ramiu tonu.

Fizinės bausmės Vaikystės Sode netaikomos jokiomis aplinkybėmis.

Jeigu pedagogai mano, kad koreguojant vaiko elgesį Vaikystės Sodas turi būtinai bendradarbiauti su vaiko šeima, tėvai kviečiami susitikti. Tada sudaromas raštiškas planas, kokių veiksmų imsis tėvai ir Vaikystės Sodo pedagogai. Jeigu vaikui daugiau nei treji metai, planas aptariamas ir su vaiku.

Jeigu vaiko elgesys pakartotinai kelia pavojų kitiems Vaikystės Sodo vaikams, o su tėvais nepavyksta susitarti ir sudaryti elgesio plano, Sodelio vadovė(-as) gali priimti sprendimą išbraukti vaiką iš Vaikystės Sodo narių sąrašo. Apie tai raštu pranešama vaiko tėvams.

Tinkamo elgesio mokymas Vaikystės SodeKaip ir skaitymo, rašymo ar važiavimo dviračiu, taip ir tinkamo elgesio vaikai turi išmokti. Efektyviausiai jie to išmoksta tada, kai tos pačios taisyklės taikomos tiek darželyje, tiek ir namuose. Todėl, siekdami bendradarbiavimo, pristatome principus, kurių laikomės Vaikystės Sode:

*Visada tikime vaiku. Norėdami pakeisti netinkamą vaiko elgesį, pirmiausia turime tikėti, kad jis gali elgtis tinkamai. Savo prašymus formuluojame kiek įmanoma konkrečiau ir norimą elgesį išskaidant į mažus žingsnelius. Tarkime, vaikui yra sunku sėdėti Ryto Rate – jis dažnai stumdo draugus, garsiai kalba, stojasi nuo kėdės. Tuomet pasirenkame mažiausią ir konkretų, jam įveikiamą žingsnį pokyčiui, ir sakome: „tikiu, kad šiandien Ryto Rate, kol mes sveikinsimės, tu stengsiesi klausytis, o tavo rankos bus padėtos ant kelių“. Vaikui tai pasiekus, būtinai iškart pastebime, įvertiname jo sėkmę ir tada sugalvojame antrą, sunkesnį žingsnį, ir taip darome tol, kol jam pavyksta išsėdėti ramiai visą Ryto Ratą. Jei pažanga nevyksta – gali būti, kad pasirinkome per didelius, vaikui per sunkius žingsnelius, arba pamirštame pastebėti momentus, kai jam pavyksta elgtis tinkamai.

*Užsiimame prevencija. Dirbant su netinkamu vaikų elgesiu ar jų jausmais yra ypač svarbi prevencija – kuo anksčiau pastebime netinkamo elgesio užuomazgas (bei priežastis) ir jas sustabdome, tuo didesnė tikimybė yra šį elgesį sustabdyti. Pavyzdžiui, matydami, kad vaikas ima erzintis, nebevaldo didėjančio pykčio, ir jau tuoj užsimos trenkti draugui, įsikišame: „matau, kad tu labai pyksti. Atsimeni, kai sutarėme gilai kvėpuoti, kai supyksti? Padarykime tai dabar“.

*Kilus stipriai emocijai, visų pirma nusiraminame patys. Bendravimas su vaikais kelia labai daug džiaugsmo, tačiau normalu, kad kartais jis sukelia labai stiprius pykčio, nusivylimo, liūdesio jausmus. Tą akimirką, kai pajuntame įtampą, širdis pradeda plakti smarkiau, norisi šaukti ar rėkti, sustojame ir padarome pertrauką. Jei reikia, paprašome kolegos, kad mus pakeistų, arba parodome vaikams pertraukėlės ženklą ir naudojame tinkamą nusiraminimo būdą – giliai kvėpuojame, atsigeriame vandens ar pan.

*Naudojame pagyrimus, paskatinimus ir tinkamo elgesio įvardinimus. Juos naudojame kreipdamiesi vardais į tinkamai besielgiančius vaikus, įvardindami konkretų veiksmą, kuriuo džiaugiamės. Tai darome dviem būdais:1) girdami vaikus, kurie elgiasi tinkamai („Ačiū tau, Tomai ir Egle, kad taip saugiai sėdite ant kėdučių“). Tuomet greičiausiai ir netinkamai besielgiantys norės gauti dėmesio ir taip pat pasielgs tinkamai.2) Girdami vaiką, kurio elgesį norime koreguoti, tuomet, kai jis elgiasi tinkamai („Sauliau, kaip džiaugiuosi, kad tu atsisėdai saugiai!“).Koncentracija į tinkamą elgesį padeda jį skatinti, tuo tarpu dėmesys netinkamam elgesiui yra tarsi piktžolės laistymas – kuo daugiau dėmesio skiriame netinkamam elgesiui, tuo labiau jį skatiname.

*Mokome vaikus emocijas reikšti tinkamai. Dažniausiai vaikus tenka drausminti tuomet, kai jiems kyla stiprios emocijos ir jas jie išreiškia netinkamai. Čia mūsų uždavinys yra atspindėti jų emocijas ir mokyti jas reikšti tinkamai. Štai, pavyzdžiui, vaikas trenkė draugui, kuris pirmasis paėmė mašinėlę. Pirmiausia pakalbėję su nukentėjusiu vaiku, turime pasikalbėti ir su trenkusiu: „suprantu, kad tu supykai, nes norėjai pirmas paimti mašinėlę. Tu gali būti piktas, bet negali skriausti ar skaudinti kito. Sugalvokim, kaip kitą kartą gali išreikšti savo pyktį.” Tada aptarti su vaiku kitas galimas pykčio reiškimo strategijas (pvz., pasakyti apie savo jausmą „aš pykstu, kad tu paėmei „mašinėlę”, ištiesti „prašančią rankelę “, pakvėpuoti nusiraminimo kvėpavimu įkvepiant gėlę ir užpučiant žvakę, pūsti įsivaizduojamą balioną, suskaičiuoti iki 5, nupiešti savo pyktį, pabūti vienam ir pan.).

Vaikystės Sode draudžiame vaikus gąsdinti, gėdinti arba jiems grasinti. Šios priemonės iššaukia vaiko baimės, gėdos emocijas, mažina vaiko savivertę ir nieko vaiko neišmoko.

Naudojame trijų įspėjimų taisyklę. Pirmuoju įspėjimu primename vaikui taisyklę, antruoju – pakartojame, ko jo prašome ir pasakome pasekmę, kurios teks laikytis, jeigu vaikas toliau elgsis netinkamai, o trečiuoju – pašaliname vaiką iš situacijos, kurioje jis elgiasi netinkamai. Pavyzdžiui, prie stalo vaikas sėdi nesaugiai, vis kibina šalia sėdintį draugą. Tuomet mes visiems vaikams primename apie saugų elgesį prie stalo: „prie stalo sėdime tiesiai“. Jeigu vaikas toliau elgiasi netinkamai, duodame jam antrą įspėjimą, bet prie to vaiko prieiname ir akių kontakto lygyje jam pasakome: „tai yra antras įspėjimas. Prašau atsisėsti tiesiai arba reikės atsisėsti ant kitos kėdutės, kad nusiramintum“. Jeigu vaikas ir toliau mūsų neklauso, paprašome jo atsisėsti ant kitos kėdutės ir nusiraminti: „tai yra trečias įspėjimas – tu elgeisi nesaugiai, todėl prašau atsistoti ir nueiti atsisėsti ant kitos kėdutės nusiraminti“. Jeigu vaikas nenueina, mes leidžiame jam pasirinkti: „arba tu nueik atsisėsti ant kėdutės, arba aš turėsiu tave pakelti ir nunešti. Skaičiuoju iki 3 (ar 5)“. Tai yra laikas, kurį duodame vaikui pačiam priimti sprendimą, ir jei jis neina ant kėdutės, švelniai paimame jį už rankos ir nuvedame arba pakeliame ir nunešame ant kėdutės.

Rekomenduojama vaiko prašyti pasėdėti ant kėdutės tiek minučių, kiek vaikui yra metų. Jei vaikas stosis ir eis nuo kėdutės, svarbu sugrąžinti jį atgal ir laiką skaičiuoti iš naujo. Kai vaikas pasėdi ant kėdutės, yra labai svarbu su juo pasikalbėti. Klausiame: „ar žinai, dėl ko turėjai pasėdėti ant kėdutės?“ Jei vaikas neįvardina netinkamo savo elgesio, jį įvardiname mes, taip pat aptariame, kokio elgesio tikimės.

Vaikams iki 2 metų šio principo netaikome - netinkamo elgesio situacijoje pašaliname juos iš konfliktinės situacijos ir nukreipiame jų dėmesį, pasiūlydami kažką panašaus, bet nedraudžiamo (Šita mašina yra Tomo. Tu gali imti šitą mašiną).

Pasekmės. Tuomet, kai taisyklių nėra laikomasi, taikomos pasekmės. Svarbu, kad jos būtų susijusios su netinkamu vaiko elgesiu ir šio elgesio ištaisymu. Pavyzdžiui, jeigu vaikas išpiešė stalą, prašome jo stalą nuvalyti. Jeigu vaikas išvertė žaislų dėžę, prašome žaislus sutvarkyti. Jeigu vaikas nesaugiai bėgo iš tualeto į klasę, prašome jo sugrįžti prie tualeto ir į klasę eiti saugiai. 

Kartais vaikai gali norėti išvengti pasekmių ir, pavyzdžiui, mums paprašius sutvarkyti išverstus žaislus, šį prašymą ignoruoja ir keliauja kitur. Tuomet svarbu vaiką sustabdyti ir priminti: „kai sutvarkysi žaislus, galėsi eiti į kitą klasę“. Jei reikia, kartojame tai tol, kol vaikas sutvarko žaislus.

Kartais vaikai gali elgtis netinkamai, keldami pavojų aplinkai – skaudžiai trenkdami ar stumdami draugą, mesdami į draugą daiktą ar kąsdami draugui. Tokiu atveju, kai vaiko elgesys tampa nesaugus aplinkai ir kartojasi, Vaikystės Sode taikome pasekmę – paimame vaiką už rankos ir laikome arti savęs, paaiškindami: „tu elgiesi nesaugiai, nes kandi draugui, todėl dabar, kol vyks veiklos, aš tave laikysiu už rankos ir mes mokysimės elgtis tinkamai“. Tokiu būdu mes ne tik taikome pasekmę, bet ir apsaugome kitus vaikus nuo nesaugaus elgesio.

5 žingsnių programa reaguojant į netinkamą vaiko elgesį. Kai susiduriama su netinkamu vaiko elgesiu Sodelyje, taip pat, jeigu yra pastebimi Sodelį lankančio vaiko kognityvinės, fizinės ir/arba socioemocinės raidos sunkumai ar kitokie nerimą keliantys vaiko elgesio bruožai, yra laikomasi tokios reagavimo į susidariusią situaciją veiksmų tvarkos:

1. Vaikystės Sodo pedagogas bendrauja su vaiku klasėje, iš karto reaguojant į jo netinkamą elgesį.

2. Jeigu po pokalbio vaiko elgesys nesikeičia, išeiname su vaiku pasikalbėti už klasės ribų. Jei teko imtis tokių priemonių, apie tai informuojame vaiko tėvus.

3. Jeigu netinkamas ar nerimą keliantis vaiko elgesys nuolat pasikartoja, apie situaciją kalbame su tėvais dalyvaujant Sodelio psichologei(-ui).

4. Jeigu vaiko elgesys toliau nesikeičia ar neišnyksta kitokie nerimą keliantys vaiko elgesio bruožai, dalyvaujant vaiko tėvams ir Sodelio psichologei(-ui) sudaromas vaiko elgesio planas. Praėjus sutartam laikui su vaiko tėvais aptariame, kaip sekasi laikytis sudaryto elgesio plano, ar keičiasi vaiko elgesys.

5. Jeigu atlikus pirmuosius keturis žingsnius vaiko elgesys arba nerimą keliantys jo elgesio bruožai nesikeičia, prašome tėvų per 3 savaites nuo Vaikystės Sodo darbuotojų rekomendacijos kreiptis į specialistus (Vaiko raidos centrą, Psichologinę-pedagoginę tarnybą ar psichologą) bei pateikti Sodeliui jų išvadas apie vaiko būklę ir rekomendacijas jo ugdymui. Jei vaiko tėvai atsisako kreiptis į rekomenduotas institucijas, jie privalo pasirašyti supratimo memorandumą, jog supranta Sodelio pedagogų išsakytus pastebėjimus apie vaiko raidą ir prisiima visą atsakomybę už savo vaiko elgesį, kognityvinę, fizinę ir / arba socioemocinę raidą bei akademinius pasiekimus. 

Tuo atveju, jeigu po vaiko tėvų atsisakymo kreiptis į specialistus vaiko elgesys nesikeičia, Vaikystės Sodas turi teisę laikinai sustabdyti ugdymo paslaugų teikimą vaikui. Apie numatomą ugdymo paslaugų teikimo sustabdymą vaiko tėvams pranešame ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas. Vaikystės Sodo paslaugų teikimą atnaujiname po 3 darbo dienų, jeigu vaiko tėvai raštu patvirtina, kad vaiko elgesys nebekelia grėsmės paties vaiko ir / ar kitų Sodelio bendruomenės narių saugumui ar sveikatai. Vaiko elgesiui nepasikeitus po paslaugų teikimo sustabdymo, Vaikystės Sodas įgyja teisę vienašališkai nutraukti vaiko priežiūros ir ugdymo sutartį.

Be to, vaiko elgesiui keliant grėsmę paties vaiko, kitų Sodelių ugdytinių, darbuotojų arba ugdymo įstaigos turto saugumui, vaiko tėvai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Vaikystės Sodo administracijos prašymo gavimo, privalo savo sąskaita apdrausti vaiką civilinės atsakomybės draudimu dėl kitiems asmenims padarytos žalos atlyginimo, viso jo buvimo Sodelyje metu Vaikystės Sodo naudai bei pateikti Vaikystės Sodo administracijai tai patvirtinančius įrodymus. Ši sąlyga taikoma nepriklausomai nuo to, ar vaiko tėvai kreipėsi į Sodelio pedagogų rekomenduotus specialistus ar ne. Vaiko tėvams neapdraudus vaiko civilinės atsakomybės draudimu aukščiau nurodytomis sąlygomis, Vaikystės Sodas įgyja teisę vienašališkai nutraukti vaiko priežiūros ir ugdymo sutartį.

Primename, kad apie netinkamą vaiko elgesį skatiname kalbėti vaikui (vaikams) negirdint. Vaiką giriame už konkretų elgesį ir tai galime daryti girdint aplinkiniams.

Ugdome kompetencijas. Kai kalbame apie XXI amžiaus ugdymą, svarbu suprasti, kad nebeužtenka vaikus mokyti įprastų dalykų – skaitymo, matematikos pradmenų, smulkiosios ir stambiosios motorikos, menų ir t.t. Žinoma, tai yra būtina, siekiant, kad vaikas įgytų reikalingus įgūdžius ir atitiktų jo amžiaus tarpsniui keliamus reikalavimus, tačiau to negana, jeigu norime, kad vaikas būtų sėkmingas ateityje.

Kiekviena vaikų karta turi išskirtinius požymius. Vaikystės Sode auganti karta – pokyčių karta: prognozuojama, kad jie per gyvenimą pakeis keliolika profesijų ir turės būti adaptabilūs, nebijantys kaitos ir klaidų, gebantys spręsti problemas, mąstyti globaliai ir inovatyviai. Todėl įprastų žinių ir įgūdžių nepakanka – vaikai turi įgyti kompetencijas.

Vaikystės Sode išskyrėme 7 kompetencijas - ugdome:

*Globalų mąstymą (supratimą, kad pasaulis neturi sienų ir yra įvairus bei besikeičiantis).

*Komunikacinius gebėjimus (gebėjimą laisvai save išreikšti, argumentuoti savo nuomonę, išklausyti, diskutuoti).

*Inovatyvų mąstymą (iniciatyvumą, drąsą išbandyti naujus dalykus ir klysti, eksperimentavimą, laisvę kurti).

*Gebėjimą spręsti problemas (problemos analizavimą ir būdus rasti bei pasirinkti sprendimą, įvertinti jo pasekmes).

*Adaptabilumą (gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių ir suvokimą, kad pokyčiai vyksta).

*Skaitmeninį raštingumą (gebėjimą naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, jų “įdarbinimą” siekiant tikslų).

*Charakterį (empatiją, toleranciją, etinis sprendimų priėmimą, kilnumą, bendradarbiavimą).

Kalba. Vaikystės Sode sukūrėme palankią aplinką kalbos raidai. Didžiuojamės savo unikalia programa, kuri skatina vaikus būti raštingus!

Vaikystės Sode nuolat daug su vaikais kalbame, jiems skaitome, kasdien bendraujame ir kasmet tobuliname raštingumo ugdymo programą.

Tikslai:

tobulinti vaiko gimtąją – lietuvių kalbą;

padėti vaikui, kurio kalba ne lietuvių, integruotis į lietuvišką aplinką. Anglų kalbos grupės Vaikystės Sode – jose vaikai mokomi kalbos imersijos būdu;

išmokyti vaiką išreikšti save kalba;

ugdyti pasitikėjimą savo kalbiniais gebėjimais.

Gebėjimai:

klauso skaitomų istorijų;

klauso įrašytų istorijų;

kartoja frazes ir žodžius, kurių anksčiau negirdėjo;  

vadovaujasi instrukcijomis arba gali atlikti tai, ko jų paprašo;

moka išreikšti savo poreikius žodžiais;  

moka ištarti savo vardą, gali įvardyti aplinkos daiktus;

mokosi eilėraščių ir dainelių;

dalyvauja Ryto Rate.

Veiklos, kurios skatina kalbos raidą: Ryto Ratas, individualūs ir grupės pokalbiai, knygos, istorijos, žaidimai, įvairių įrašų klausymas (dainelės, pasakos ir kt.), vaidinimai, bibliotekėlės lankymas, dainavimas, žaidimai pirštais, eilėraštukų mokymasis.

Matematika. Ikimokykliniame amžiuje žaidžiant, įgyjant patirties, kuriami matematinio mąstymo pagrindai. Vaikams reikia sudaryti sąlygas žaisti, duoti pakankamai priemonių ir galimybę kalbėti apie tai, ką jie suprato.

Tikslas - žaidžiant ugdyti matematinius gebėjimus.

Gebėjimai:

susipažįsta su skaičiais iki 100;

žaidžia matematinius žaidimus;

atpažįsta ir moka sudaryti skaičių sekas;

atpažįsta pagrindines geometrines formas;

supranta, kam reikalingas kalendorius;

geba rūšiuoti daiktus pagal formą, dydį ir spalvą;

geba statyti ir konstruoti naudojant Inžinierių krepčio priemones.

Veiklos, kurios skatina matematinius gebėjimus: istorijos ir žaidimai, rūšiavimas, matematinė kalba (didelis-mažas, į-iš, virš-po ir t. t.), žaidimai su vandeniu ir smėliu, valgio ruošimas, statyba iš kaladėlių, matematiniai eilėraščiai ir dainelės, spalviniai žaidimai.

Gamtos mokslai. Gamtos mokslai skatina vaiką domėtis jį supančiu pasauliu, vaikas pradeda klausinėti ir mąstyti. Maži vaikai mokosi visais savo pojūčiais, o gamtos mokslai suteikia jiems šią galimybę.

Tikslai:

dirbti su gamtinėmis medžiagomis;

suteikti galimybę vaikams stebėti, kaip auga augalai;

stebėti gyvąją gamtą;

įsisąmoninti, kad gamtą reikia gerbti ir saugoti.

Gebėjimai:

sodina augalus (pavyzdžiui, gėles, prieskoninius augalus ir kt.) ir stebi, kaip jie auga;

rūpinasi Vaikystės Sode esančiais augalais ir gyvūnais;

kalba apie metų laikus ir kaip jie keičiasi;

kalba apie gamtos išsaugojimą (šiukšlių rūšiavimą, perdirbimą, maisto tausojimą ir t. t.);

Mažojo mokslininko laboratorijoje atlieka eksperimentus, eigą ir rezultatus filsuoja eksperimentų sąsiuvinyje.

Veiklos, kurios skatina gamtos mokslų pažinimą: žaidimai su vandeniu ir smėliu, kalendorius (kasdien kalbama apie orą ir jo kaitą), maisto ruošimas (patiekalo sudėtis, produktų derinimas),  žaidimai kieme ir gamtos stebėjimas, gyvūnų priežiūra ir maitinimas, įvairūs gamtiniai eksperimentai (pavyzdžiui, vandens sušaldymas).

Socialinė ir emocinė raida. Vaikystės Sode vaikai išmoksta tyrinėti, klausyti, dirbti su vaikais ir suaugusiaisiais, užbaigti pradėtą darbą ir susitvarkyti po jo.

Tikslas - sukurti šiltą ir vaikui draugišką aplinką, kurioje vaikas:

jaučiasi laimingas ir saugus;

pozityviai mąsto apie save ir kitus;

pasitiki savimi;

moka išreikšti savo jausmus;

sėkmingai integruojasi;

nebijo rizikuoti;

moka pasirinkti;

drąsiai priima sprendimus;

moka dirbti individualiai, grupėje ar poroje;

yra tolerantiškas kitiems vaikams, supranta, kad žmonės yra ir panašūs, ir skirtingi.

Gebėjimai:

atlieka tai, ko prašo;

įgyja savarankiškumo (pats eina į tualetą, nusiplauna rankas, valgo arba moka paprašyti pagalbos);

susitvarko po veiklos;

gerbia kitų jausmus;

moka palaukti;

dalijasi idėjomis;

moka žaisti individualiai ir su kitais;

klausosi, kai kalba kitas.

Veiklos, kurios skatina socialinę ir emocinę raidą: įsivaizduojamieji žaidimai (parduotuvė, ligoninė, ūkininko sodyba ir kt.), Ryto Ratas, metas, kai valgoma, bendradarbiavimo žaidimai patalpose ir lauke, stalo žaidimai, ramybės metas, vaidyba ir muzika, vandens ir smėlio žaidimai, knygos.

Vaizduojamieji menai. Menas ugdant vaiką turi labai didelę reikšmę, nes ši sritis leidžia vaikui išreikšti save, kaip tik nori. Svarbu, kad vaikui būtų smagu, kad jis rastų įvairių būdų reikšti savo mintis ir jausmus.

Tikslai:

žadinti vaiko kūrybingumą ir vaizduotę;

įdiegti gebėjimus, kurių reikia naudojantis įvairiomis meninėmis priemonėmis;

tobulinti smulkiąją motoriką;

skatinti atrasti save;

lavinti akies-rankos koordinaciją;

išmokyti dalyvauti grupiniuose projektuose,

naudoti įvairią meninę techniką.

Gebėjimai:

naudojasi žirklėmis;

piešia pirštukiniais dažais;

tapo teptukais;

daro darbelius iš įvairių medžiagų;

dirba su moliu, modilinu, plastilinu, medžiagos skiautėmis.

Veiklos, kurios skatina vaizduojamojo meno pažinimą: piešimas, tapyba, koliažų darymas, vėrimas, atspaudų darymas, klijavimas, karpymas ir kt. Vaikai dirba individualiai, porose ir grupėse.

Fizinė raida. Maži vaikai savo jausmus ir pasaulėžiūrą perteikia ir judesiu. Ikimokykliniame amžiuje svarbu ugdyti pozityvų vaiko požiūrį į savo kūną ir žaisti žaidimus, kurie lavina stambiąją ir smulkiąją motoriką.

Tikslai:

lavinti stambiąją motoriką;

mokyti koordinacijos ir kontroliuoti save;

ugdyti pasitikėjimą;

mokyti suprasti, kokie yra skirtingo elgesio padariniai.

Gebėjimai:

mokosi dalintis;

mokosi laukti savo eilės;

mokosi kontroliuoti savo kūną;

laksto, šokinėja, laipioja ir kitaip lavina stambiąją motoriką.

Veiklos, kurios skatina fizinę raidą: žaidimai lauke, šokio ir judesio valandėlės, vaidyba, muzika.