Bendruomenės Knyga

Atgal

Apie “Vaikystės Sodą”

Kodėl privatus darželis “Vaikystės Sodas”? Todėl, kad „kiekvienas iš vaikystės turime sodą – užburtą vietą, kurioje spalvos – šviesesnės, oras – minkštesnis, o rytas – kvapnesnis, nei kada nors vėliau” (Elizabeth Lawrence). Norisi, kad kuo daugiau vaikų lydėtų prisiminimai, jog jie augo stebuklingame sode.

Privatus darželis “Vaikystės Sodas” buvo sumanytas galvojant apie ugdymo įstaigą, kurioje vaikas galėtų atsiskleisti, jaustųsi kasdien laukiamas, mylimas, nuolatos tobulėtų ir ištiestų sparnus skrydžiui.     

Pamažu brendo “Vaikystės Sodo” idėja. Kiekvienam vaikui ateina metas, kai jis turi žengti į pasaulį, dažniausiai tada, kai artimiausi žmonės pradeda dirbti. “Vaikystės Sodas” tuomet tampa tarsi dar vienais tėvų namais. Pirmosiomis dienomis vaikas Sodelį gali pradėti lankyti kartu su brangiausiu žmogumi. Ir šioje ugdymo įstaigoje niekas nemanys, kad vaikas pernelyg mylimas ir gerbiamas arba kad jis gali kam nors „užlipti ant galvos.”     

Nutarėme sukurti visapusiai modernią ugdymo įstaigą, todėl privatus darželis “Vaikystės Sodas”:   

 • dirba pagal autorinę dr. Austėjos Landsbergienės kontekstinio ugdymo programą, kurios pagrindas – Tarptautinio bakalaureato programa, Tarptautinė pradinio ugdymo programa, Reggio Emilia programa bei Švedijos nacionalinė ugdymo programa;  

 • turi specialiai pagal šią programą dirbti parengtus pedagogus, kurie yra ruošiami “Vaikystės Sodo” Mokytojų akademijoje;  

 • nuolat remiasi ir naudojasi geriausia moderniausių ir sėkmingiausiai dirbančių pasaulio ugdymo įstaigų patirtimi;   

 • visokeriopai ugdo vaiką ir atliepia XXI amžiaus poreikius.  

 

Tikslai ir uždaviniai

Vaikystės Sodo misija   

“Vaikystės Sodas” siekia būti kūrybiška ugdymo(si) bendruomene, kurios tikslas – aukščiausios kokybės ugdymas.   

Mūsų tikslai.

Mes siekiame, kad vaikai:   

 1. įgytų jų amžiaus tarpsniui būtinus savarankiškumo gebėjimus;   

 2. įgytų jų amžiaus tarpsniui būtinus socialinius gebėjimus;   

 3. įgytų jų amžiaus tarpsniui būtinus kognityvius gebėjimus;   

 4. įgytų XXI amžiaus kompetencijas;   

 5. nebijotų klausti;   

 6. pasitikėtų savimi;   

 7. augtų atsakingais Lietuvos ir pasaulio piliečiais;   

 8. gerbtų save ir aplinkinius;   

 9. žinotų savo teises ir pareigas;

     

Mūsų uždaviniai ir kaip jų siekiame   

 1. “Vaikystės Sode” daug dėmesio skiriame ugdymo programai – ji aptariama, atnaujinama ir kasmet tobulinama.

 2. Mes dirbame pagal dr. A. Landsbergienės kontekstinio ugdymo programą, kuri grįsta, H. Gardnerio intelektų įvairovės, L. Vygotskio edukologinėmis teorijomis. “Vaikystės Sodo” ugdymo programos keturios kertinės kolonos yra: gamtos mokslai, matematika/IT, raštingumo ir emocinio intelekto ugdymas.

 3. Mes siekiame, kad visi bendruomenės nariai pasitikėtų vieni kitais ir puoselėtų draugiškus santykius.   

 4. Mokome vaikus įvertinti savo gebėjimus ir tapti savarankiškais ugdytiniais, kurie įstengtų spręsti problemas, dirbti su kitais bendruomenės nariais ir suvoktų tai, kas konkrečioje veiklos srityje yra svarbiausia.   

 5. Rūpinamės, kad “Vaikystės Sode” būtų stabili, saugi, draugiška vaikams ir visai bendruomenei aplinka.   

 6. Skatiname bendruomenės narius įvairiapusiai bendrauti, o tėvus – aktyviai dalyvauti “Vaikystės Sodo” gyvenime.   

 7. Siekiame, kad mūsų pedagogai būtų kompetentingi savo srities žinovai, kad darbas teiktų jiems malonumą ir būtų jų gyvenimo būdas.   

 8. Sudarome sąlygas pedagogams nuolatos tobulėti, kad jų darbas būtų aukščiausios kokybės.   

 9. Siekiame bendradarbiauti su mūsų šalies visuomene, kuo plačiau skleisdami “Vaikystės Sodo” idėjas ir strategiškai planuodami “Vaikystės Sodo” plėtrą.   

Prieš pradedant lankyti “Vaikystės Sodą”

  

Adaptacija   

  

Svarbu! Adaptacija galima tik su mama arba tėčiu: auklės, seneliai ir močiutės vaikus gali tik atvesti ir/arba pasiimti. Po adaptacijos savanoriauti gali visi artimieji, tačiau ne anksčiau, nei po dviejų lankymo mėnesių.   

Kai apsisprendžiate, kad vaikas lankys “Vaikystės Sodą”, būsimi vaiko pedagogai susitinka su jo tėvais. Aptariamos visos lankymo pradžios ir adaptacijos smulkmenos, kad būtų galima kuo geriau prisitaikyti prie kiekvienos šeimos poreikių, o vaikas kuo lengviau adaptuotųsi.   

Visiems vaikams adaptacija yra nelengvas tarpsnis. Ir visai nesvarbu, ar vaikas verkia (išorinė adaptacija), ar vyksta iš pirmo žvilgsnio nepastebima (vidinė) adaptacija. Šį periodą išgyvena visi – skiriasi tik išgyvenimo būdas.   

Moksliškai įrodyta, kad normalios raidos vaiko adaptacija trunka 6–8 savaites nuo dienos, kai jis lieka ugdymo įstaigoje vienas, t. y. be tėvų.   

Mums svarbu, kad vaikas kuo lengviau įsilietų į kolektyvą, susidraugautų su pedagogais, pasijustų saugus naujoje aplinkoje. Kuo adaptacija sklandesnė, tuo mažiau nemalonių emocijų ir vaikui, ir tėvams. Todėl mes siūlome laipsnišką adaptaciją, kad vaikas galėtų apsiprasti su jam kol kas mažai pažįstama aplinka, naujais suaugusiaisiais ir draugais.   

Penkių žingsnių adaptacija Vaikystės Sode:   

 1. I diena: vaikas ateina kartu su mama / tėčiu prieš prasidedant „Ryto Ratui“ ir pabūna Sodelyje apie dvi valandas.   

 2. II diena: vaikas ateina kartu su mama / tėčiu ir būna Sodelyje pusę dienos.   

III diena: vaikas ateina kartu su mama / tėčiu, kurie padeda jam apsiprasti (apie pusvalandį), tada su juo atsisveikina ir išeina; vaikas būna Sodelyje apie dvi valandas.   

IV diena: vaikas ateina kartu su mama / tėčiu, kurie padeda jam apsiprasti (apie pusvalandį), tada su juo atsisveikina ir išeina; vaikas būna Sodelyje pusę dienos.   

V diena: tėvai atveda vaiką ir atsisveikina su juo, vaikas būna Sodelyje pusę arba visą dieną.      

Svarbu!   

Jeigu manote, kad vaikui bus lengviau adaptuotis su mylimu žaisliuku ir / arba apklotėliu, prašome juos at(si)nešti.   

Jeigu manote, kad Jūsų vaikui labiau tiktų ilgesnė arba trumpesnė adaptacija, mes prisitaikysime – išklausysime jus ir tarsimės dėl individualios adaptacijos, kuri būtų priimtina būtent jūsų vaikui.   

Prašome, kad tėvai visada atsisveikintų su vaiku ir pasakytų, kada grįš. Su mažyliais atliekame specialų atsisveikinimo ritualą, apie kurį jums individualaus susitikimo metu papasakos pedagogai.   

Lankymo tvarka  

“Vaikystės Sodo” darbo laikas – nuo 7.30 iki 18.30 val. Labai prašome gerbti pedagogų asmeninį gyvenimą ir laiku išsivesti vaikus namo. Prašome užpildyti formą, kurie asmenys, be jūsų, turi teisę išsivesti vaiką iš ugdymo įstaigos. Jeigu norėtumėte, kad vaiką išsivestų kitas asmuo, prašome (kad nekiltų nepatogumų) mus informuoti apie tai raštu iš anksto (vėliausiai - tos pačios dienos rytą, kurią vaiko pasiimti ateis kitas asmuo).    

Mes tikimės, kad vaikai reguliariai lankys “Vaikystės Sodą” ir nevėluos ateiti. Atvykstančiųjų ryte prašome ateiti iki „Ryto Rato,” t. y. iki devintos valandos ryto. Neabejojame, kad esate supratingi – juk pavėlavusieji trikdo “Vaikystės Sodo” darbą ir nusistovėjusią tvarką. Taigi būsime labai dėkingi, jei atvyktumėte laiku, o jei vėluosite – praneštumėte apie tai.    

Reguliariai lankyti ugdymo įstaigą yra būtina, kad pedagogai galėtų įgyvendinti programą ir pasiektų numatytus tikslus. Programa yra sukurta visą arba pusę dienos kasdien lankantiems vaikams, nes tik tokiu atveju jie pajunta programos tęstinumą ir geriausiai įsisavina medžiagą. Sunku kompensuoti tai, kas praleista, net jeigu tėvai su vaiku dirba namie. Juk “Vaikystės Sode” vaikas dirba ne tik individualiai, bet ir poroje bei grupėje. Todėl tikimės bendradarbiauti su jumis, ir, jeigu vaikas sveikas, kasdien susitikti su juo “Vaikystės Sode”.    

Jeigu dėl kokių nors priežasčių vaikas negali atvykti į “Vaikystės Sodą”, prašome iki 8.45 val. telefonu informuoti savo klasės mokytoją ar padalinio vadovą(-ę). Individualaus susitikimo metu kiekvienas pedagogas jums duos telefono numerį, kuriuo galėsite parašyti žinutę ir pranešti, kad:   

 1. vėluosite;   

 2. Jūsų vaikas susirgo ir jam nereikia užsakyti maisto.   

Jeigu iki 8.45 val. neatvyksite ir nepranešite, kad maisto jūsų vaikui užsakyti nereikia, maistas bus užsakytas.  

Taip pat prašome nurodyti priežastį, kodėl vaikas neatvyks į “Vaikystės Sodą”. Tada pedagogai galės atitinkamai planuoti tolesnį darbą su jūsų vaiku ir kitais auklėtiniais. Jeigu vaikas suserga užkrečiamąja liga, būtina pranešti diagnozę, kad galėtume imtis priemonių ir perspėti kitų vaikų tėvus.    

Į lauką “Vaikystės Sode” einame kasdien. Jeigu manote, kad jūsų vaikui negalima eiti į lauką, jam nederėtų lankyti “Vaikystės Sodo”. Vadinasi, jūsų vaikas nėra visiškai pasveikęs arba nepakankamai sveikas, kad galėtų dalyvauti mūsų numatytoje ugdymo veikloje.     

Jei ruošiatės atostogauti “Vaikystės Sodo” darbo metu, būtume dėkingi, jei mus informuotumėte prieš tris darbo dienas bei įpėtumėte, kiek laiko būsite išvykę.

Jeigu norite nutraukti “Vaikystės Sodo” lankymo sutartį, būtina apie tai mums pranešti prieš mėnesį. Nepranešus prieš mėnesį, bus taikoma bauda, lygi vieno mėnesio ugdymo mokesčiui.    

Lankymo modulis   

Pasirinkę “Vaikystės Sodo” lankymo modulį, jūs pasirašote sutartį. Jeigu norėsite pakeisti modulį, turėsite pasirašyti sutarties papildymą.    

Prašome įsidėmėti: kuo anksčiau mus informuosite, tuo didesnė tikimybė, kad galėsime pasiūlyti jūsų pageidaujamą lankymo modulį. Modulis gali būti mažinamas tik kartą per mėnesį nuo ateinančio mėnesio 1 d., o didinamas – nuo bet kurios mėnesio dienos.  

Pailgintos dienos grupė  

2018/2019 mokslo metais “Vaikystės Sode” veiks pailgintos dienos grupė. Prašome įsidėmėti:   

 1. Mūsų pedagogai dirba iki 18.00 val., todėl 18.00 val. visus Sodelyje dar esančius vaikus jie nuves į nemokamą pailgintos dienos grupę, kuri trunka iki 18:30 val. Pailgintos dienos grupėje vaikų lauks pailgintos dienos grupės mokytojas(-a) aba asistentas(-ė).   

 2. Mokama pailgintos dienos grupė veikia kasdien nuo 18.30 iki 19.00 val. Jums atvykus pasiimti vaiko iš mokamos pailgintos dienos grupės, mokytojas(-a) / asistentas(-ė) paprašys pasirašyti, kad vaiką išsivedėte iš mokamos pailgintos dienos grupės.  

 3. Pailgintos dienos grupės vienos dienos kaina yra 4.00 €. Kaina nepriklausys nuo to, ar atvyksite pasiimti vaiko 18.33, ar 18.53 val. – mokamos pailgintos dienos grupės paslauga naudosis visi vaikai, kurie bus “Vaikystės Sode” nuo 18.30 iki 19.00 val.    

 4. Jei vėluojate pasiimti vaiką iš pailgintos dienos grupės, kiekvienas pusvalandis, praleistas “Vaikystės Sode” po 19 val., kainuos 15 €.  

Ką reikia atsinešti    

Sąrašą daiktų, kuriuos turi turėti vaikas konkrečioje klasėje, tos klasės mokytojas(-a) kiekvienai šeimai duoda per pirmąjį individualų susitikimą arba padalinio vadovas(-ė) atsiunčia elektroniniu paštu.      

Svarbu!  

 1. Prašome, kad maišeliai, į kuriuos dėsite vaikų daiktus, nebūtų polietileniniai (pageidautini medžiaginiai arba iš kitos, vaikams nepavojingos, medžiagos). Nepamirškite ant maišelio užrašyti vaiko vardą.   

 2. Jeigu jūsų vaikas nori atsinešti žaisliuką (ne mylimiausiąjį, su kuriuo miegos arba pasėdės jį apsikabinęs), paaiškinkite jam, kad turės šiuo žaislu dalytis su kitais. Mūsų taisyklė: žaisliukas laukia kuprinėje arba mes juo dalijamės! Žinoma, galima nueiti žvilgtelėti į kuprinę, paglostyti žaisliuką, pasėdėti jį prisiglaudus. Bet jeigu nutarta žaisti su juo, tai iš pradžių šiek tiek vaikas pažaidžia vienas, paskui duoda žaisti kitam, tada dar kitam. Tikimės, kad esate supratingi ir padėsite mums susitarti su mažyliu.   

 1. Žaislinių ginklų (šautuvų, kardų, lankų ir pan.) ir nesaugių žaislų prašome ne(si)nešti. Pavyzdžiui, maži stikliniai rutuliukai yra nesaugūs ir mažiems (jie gali užspringti), ir vyresniems (gali susižeisti) vaikams. Taigi, jeigu vaikas labai nori ką nors atsinešti, pagalvokite, ar tas žaislas tikrai yra saugus. Jeigu jis, pedagogų nuomone, yra nesaugus “Vaikystės Sodą” lankantiems vaikams, prašysime, kad iškeliautų su tėveliais arba palauktų vaiko kuprinėje. “Vaikystės Sode” yra daug žaislų, su kuriais vaikai gali kasdien žaisti ir kurių tikrai užteks, kad visiems būtų smagu ir linksma.    

  

Sveikatos pažyma   

Jeigu jūsų vaikas lanko “Vaikystės Sodą”, kiekvienų mokslo metų pradžioje privalote pristatyti medicininę pažymą, kad vaikas gali lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Medicininė pažyma galioja vienerius metus, tad, jeigu pradėjote lankyti ne metų pradžioje, ją reikia pristatyti kasmet tą mėnesį, kurį vaikas pradėjo lankyti “Vaikystės Sodą”.    

Ligos   

Kai ikimokyklinio amžiaus vaikas pradeda bendrauti su kitais asmenimis kolektyve, labai sunku išvengti ligų. Be to, maži vaikai dažniau nei vyresni ar suaugusieji serga įvairiomis užkrečiamomis ligomis. Prašome gerbti kitas šeimas, lankančias “Vaikystės Sodą”, ir nevesti vaiko į Sodelį, jeigu jis vemia, viduriuoja, turi nealerginį bėrimą, pūlingai sloguoja, jį ėmė kamuoti ūmus kosulys, skauda gerklę ar kūno temperatūra pakilo daugiau nei iki 37,5 laipsnių. Pageidautina, kad vaikas būtų namie, kol pasveiks.    

Jeigu vaikas serga užkrečiamąja liga, prašome nedelsiant pranešti savo Sodelio vadovei, kad galėtume informuoti “Vaikystės Sodo” bendruomenę. Kai vaikas pasveiksta po užkrečiamos ligos, į “Vaikystės Sodą” jis gali grįžti tik pristačius gydytojo pažymą. Kad “Vaikystės Sode” kuo geriau apsisaugotume nuo infekcinių ligų, prašome tėvelių, kai atveda vaikus ir ateina jų išsivesti, nusivalyti rankas dezinfekuojamuoju skysčiu, kuris šaltuoju metų laiku yra prie įėjimo į Sodelį.    

Jeigu vaikui būnant “Vaikystės Sode” pakilo temperatūra arba dėl kokios nors ligos, pedagogų nuomone, jis turėtų vykti namo, iškarto apie tai pranešama vaiko tėvams. Tokiu atveju pageidautina, kad tėvai kuo skubiau (valandos bėgyje) atvyktų pasiimti vaiko. Todėl mums itin svarbu turėti visus duomenis, kaip su jumis susisiekti, kad galėtume tai padaryti bet kuriuo metu.    

“Vaikystės Sodo” šeimų prašome pranešti, jeigu vaikas turi bėdų dėl sveikatos, nes jos gali trukdyti sėkmingai vaiko veiklai Sodelyje. Jeigu jūs raštu neinformuosite apie vaiko sveikatos sutrikimus, “Vaikystės Sodas” nebus atsakingas už padarinius.    

Svarbu!   

“Vaikystės Sodo” pedagogai jokių vaistų vaikams neduoda. Kelios išimtys: 1) jūs esate pateikę raštišką sutikimą duoti vaikui vaistų, mažinančių temperatūrą (kol jūs atvyksite išsivesti vaiko iš Sodelio), 2) vaistų, lengvinančių alerginę reakciją, 3) bet kokių kitų vaistų galėsime duoti vaikui tik gavę raštišką jūsų prašymą, kuriame bus įrašytas tikslus vaistų pavadinimas, jų davimo valanda ir dozė.    

Mokėjimo tvarka

Mokėti už “Vaikystės Sodo” suteiktas paslaugas galima pavedimu pervedant mokestį į UAB “Vaikystės Sodas” atsiskaitomąją sąskaitą LT137044060007690800 AB SEB banke.   

Mokestis negrąžinamas, jei vaikas nelanko “Vaikystės Sodo” dėl ligos ar kitų priežasčių.   

Kompensacija

2018/2019 mokslo metais “Vaikystės Sodą” lankančios šeimos gauna savivaldybės skiriamą kompensaciją už vaiko ugdymą. Kompensacija skiriama Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose gyvenančioms šeimoms. Apie kompensacijos gavimo tvarką jus informuos jūsų Sodelio vadovas(-ė).

Nedarbo dienos ir atostogos   

“Vaikystės Sodas” dirba be atostogų. Dieną prieš kiekvieną valstybinės šventės dieną “Vaikystės Sodas” dirba viena valanda trumpiau, t.y. iki 17:00 val. Tačiau tokiomis dienomis “Vaikystės Sode” iki 17:30 val. veikia nemokama pailgintos dienos grupė. Viena valanda trumpiau “Vaikystės Sodas” šiais mokslo metais dirbs šiomis dienomis:  

 • spalio 31 d.

 • vasario 15 d.

 • balandžio 31 d.

 • liepos 5 d.

 • rugpjūčio 14 d.

Svarbu!    

2018/2019 mokslo metais, kaip ir kasmet, “Vaikystės Sodo” pedagogai turės dvi profesines dienas.  

Profesinė diena yra diena, kai pedagogai ateina į darbą, tačiau klasėse nėra vaikų – tą dieną vyksta profesiniai pedagogų mokymai. 2018/2019 mokslo metais profesinės dienos bus 2018 m. spalio 8 ir 2019 m. kovo 18 d. Prašome jūsų pasižymėti šias dienas savo kalendoriuose. Po profesinės dienos pedagogai tikrai pasitiks jus kupini naujų minčių ir idėjų.    

  

“Vaikystės Sodo” dienos ritmas

Maitinimas    

Visiems vaikams, lankantiems “Vaikystės Sodą”, galima užsakyti pusryčius, užkandžius, pietus ir vakarienę.   

Jeigu vaikas “Vaikystės Sode” nevalgys, maistą galima at(si)nešti iš namų.    

Ant ryto užkandžių dėžutės (ir ant pusryčių, pietų bei vakaro užkandžių dėžučių, jei maistą vaikas atsineša iš namų) turi būti užrašytas vaiko vardas.    

Jeigu vaikas pusryčiauja “Vaikystės Sode”, atvykti privaloma iki 8.30 val., kad vaikas spėtų pavalgyti iki „Ryto Rato” pradžios.    

“Vaikystės Sode” pratiname vaikus valgyti sveiką maistą, todėl prašome, kad užkandžiai atitiktų sveiko maisto reikalavimus. Rekomenduojame dėti vaisius, daržoves, sveikus pieno gaminius, džiūvėsėlius, javinukus, džiovintus vaisius ir kitą sveiką maistą. Prašome nedėti šokolado, šokoladinių varškės sūrelių, riešutų, sulčių, traškučių. Nuo balandžio 1 d. iki spalio 1 d. draudžiama dėti pieno ir kitus greitai gendančius produktus.  

“Vaikystės Sode” geriame vandenį, todėl prašome vaikams į gertuves nepilti ir į užkandžių dėžutes nedėti sulčių ir kitų gėrimų. Ant gertuvės turi būti užrašytas vaiko vardas.   

Saldumynai šeštadieniais

“Vaikystės Sodas” pritaria iniciatyvai “Saldumynai šeštadieniais". “Saldumynai šeštadieniais“ – Lietuvos odontologų iniciatyvinės grupės projektas, juo siekiama atkreipti dėmesį į žalingą cukraus poveikį vaikų dantims. 

Projekto tikslas – paskatinti riboti saldumynų vartojimą bei pasinaudoti Skandinavijos šalių praktika, kur daugelyje šeimų ir vaikų ugdymo įstaigų saldumynų vaikams duodama tik vieną dieną per savaitę. Siekiama, kad Lietuvoje kuo daugiau šeimų įsitrauktų į programą ir mažintų cukraus vartojimą.

 

Lietuvos odontologai atkreipia dėmesį į nerimą keliančią šalies vaikų dantų sveikatą: nuo dantų problemų kenčia kas antras trejų metų sulaukęs vaikas ir net 90 proc. šešiamečių vaikų turi sugedusių dantų. Tuo tarpu cukraus vartojimą riboja labai nedaug šeimų. 

“Vaikystės Sode” saldumynų nevalgome. Prašome atsižvelgti į šią taisyklę ir gimtadienių vaišes nešti (arba iš maisto tiekėjų užsakyti) nesaldžias: kepinius su daržovėmis, daržovių lazdeles su užtepėlėmis, sumuštinius, vaisius, vaisių vėrinukus, trintų vaisių kokteilius ir pan.. Jeigu ketinate atvežti lauktuvių, jos taip pat turėtų būti nesaldžios. Į užkandėlių dėžutes prašome nedėti sausainių, sūrelių su saldžiais įdarais, trapučių su saldžiais pertepimais. Jeigu pristigote idėjų, susijusių su gimtadienių vaišėmis, užkandėlėmis ar lauktuvėmis, rekomenduojame pasitarti su klasės mokytoju(-a) arba padalinio vadovu(-e). 

Apranga    

Pageidautina, kad “Vaikystės Sode” vaikai būtų aprengti patogiai. Be to, ant aprangos neturėtų būti įžeidžiamų užrašų arba tokių, kurie reklamuoja svaiginančių/narkotinių medžiagų vartojimą. Labai gerai, kai vaikas būtų aprengtas keliais drabužių sluoksniais – tada galima ką nors nuvilkti, jeigu jam šilta, arba apvilkti, jeigu vėsu.    

Svarbu! Kadangi vaikas “Vaikystės Sode” daro daug darbelių, pageidautina, kad drabužiai netrukdytų jam išreikšti kūrybinius gebėjimus. Per tapymo pamokėlę visi vaikai vilki specialiais marškinėliais, vis dėlto jie ne visada apsaugo kitus drabužėlius.    

Kadangi maži vaikai į tualetą dažnai eina paskutinę minutę, rekomenduojame vaiką aprengti lengvai nu(si)velkamais drabužiais. Pavyzdžiui, kelnėmis su guma. Kelnės su petnešomis ir sunkiai atsegamomis sagomis šiuo atveju pridarys vaikui rūpesčių, nes ikimokyklinio amžiaus mažylio smulkioji motorika dar nėra išsivysčiusi taip gerai kaip suaugusiojo.    

Ikimokyklinio amžiaus vaikui atsitinka visokių bėdų, todėl prašome, kad vaikas “Vaikystės Sode” turėtų bent vieną atsarginį drabužių komplektą (apatinių drabužėlių, kojines, kelnes / sijoną, marškinėlius ir kt.). Prašome, kad maišelis (ne polietileninis!) su atsarginiais drabužėliais visą laiką būtų vaiko spintelėje, o ant atsarginių rūbelių būtų užrašyta vaiko vardas (inicialai).   

Taip pat būtina, kad vaikas turėtų avalynę, skirtą vaikščioti tik “Vaikystės Sodo” patalpose. Tai gali būti kambarinis apavas kietu padu arba basutės. Be to, prašome, kad bateliai, su kuriais vaikas vaikščioja “Vaikystės Sode”, nebūtų avėti ar tebeavimi lauke. Šis apavas būtinas dėl higienos ir saugumo. Mes stengiamės užtikrinti švarą ir tvarką.    

Keletas patarimų:   

 • rudenį ir žiemą geriausiai tinka šilti ir vandeniui nelaidūs drabužiai;    

 • pageidaujame, kad kiekvieno vaiko spintelėje būtų ir guminių batų pora;    

 • žiemą prašome, kad vaikas turėtų kepurę, šaliką ir pirštines; jeigu turite atsarginę porą – atneškite ir ją;   

 • vasarą prašome rengti šviesiais, lengvais drabužėliais, į spintelę įdėti kremą nuo saulės (jeigu pageidaujate, kad juo išteptume vaiką) ir nuo saulės apsaugančią kepuraitę.  

Svarbu!    

“Vaikystės Sodas” – kūrybos, saviraiškos bei pasaulio tyrinėjimo erdvė. Tai reiškia, kad rūbai, aktyviai žaidžiant, gali išsitepti, suplyšti. Prašome nerengti vaiko rūbais, su kuriais jis negali aktyviai žaisti. Pedagogai nėra atsakingi, jei aktyvaus žaidimo metu išsitepa arba suplyšta vaiko apranga.     

Ėjimo į lauką taisyklės   

Į lauką einame kasdien (nebent lauke būtų nesaugu).   

Nuo balandžio 1 dienos iki spalio 1 dienos (šviesiuoju metų laiku) į lauką einame du kartus per dieną: ryte iki pietų ir vakare po vakarienės. Nuo spalio 1 dienos iki balandžio 1 dienos  (tamsiuoju metų laiku) vaikai į lauką eina vieną kartą per dieną – ryte iki pietų. Jei vidinis Sodelio kiemas yra pakankamai gerai apšviestas, vaikai ir tamsiuoju metų laiku gali eiti į lauką vakarais.  

Mažylių grupė į lauką neina, jei temperatūra yra žemesnė nei -10 laipsnių. Į lauką neiname ir tada, kai lauke siaučia labai stiprus vėjas / audra, yra plikledis ir kt., t. y. jeigu gali kilti pavojus vaikų saugumui. Į lauką neiname ir tuo atveju, jei dėl padidėjusios taršos ore rekomenduojama nevesti vaikų į lauką.  

Tėvai turi pasirūpinti, kad vaikai į “Vaikystės Sodą” kasdien ateitų aprengti taip, jog galėtų eiti į lauką. Be to, prašome, kad kiekvieno vaiko spintelėje stovėtų guminių batų pora ir kabėtų lietaus rūbų komplektas. Mes vadovaujamės požiūriu, kad nėra blogo oro, yra tik bloga apranga!    

Žaidimų lauke taisyklės   

 1. Elgiamės draugiškai (nesistumdome, nelakstome kaip patrakę, žaidžiame su visais norinčiaisiais ir t. t.).   

 2. Mėtome tik kamuolius (nesvaidome nei sniego gniūžčių, nei akmenų, nei pagalių).  

 1. Su lauko žaidimų įranga elgiamės pagal paskirtį (nuo čiuožyklos čiuožiame, o ne lipame į viršų; smėlis lieka smėlio dėžėje ir t. t.).   

 2. Už “Vaikystės Sodo” ribų į lauką einame tik su liemenėmis ir pasivaikščiojimų virvele. Jeigu vaikas atsisako vilkėti liemenę arba įsikibti į virvelę, jis yra paliekamas Sodelyje su kita klase.  

 3. Kai žaidžiame lauke, nuolat stabtelime (vyresni nei trejų metų vaikai) įsitikinti, ar tikrai matome pedagogus.    

Visų “Vaikystės Sodo” padalinių kiemuose pakabintos “Vaikystės Sodo” elgesio kieme taisyklės.

Reguliarios išvykos   

2018/2019 mokslo metais rugsėjo-gegužės mėnesiais, vieną kartą per mėnesį Sodiečiai vyks į biblioteką. Kokią biblioteką lankys jūsų Sodelio vaikai, jums papasakos Sodelio mokytojas(-a) arba padalinio vadovas(-ė). Į biblioteką važiuosime visuomeniniu transportu (jeigu orai bus tinkami kelionei).      

Visose išvykose galės dalyvauti tik vaikai, kurių tėveliai bus pasirašę “Vaikystės Sodo” išvykų formą.   

Leisdamiesi į išvyką, vaikai privalės vilkėti ryškias “Vaikystės Sodo” liemenes ir eiti įsikibę į pasivaikščiojimų virvelę.    

Jeigu nenorėsite, kad jūsų vaikas važiuotų visuomeniniu transportu arba lankytųsi bibliotekoje, apie tai praneškite savo Sodelio vadovui(-ei), ir jūsų vaikas, jei bus galimybė, galės likti Mažylių arba Šnekučių klasėje.   

Kelionės ir kitos išvykos   

Mažylių ir Šnekučių grupės leidžiasi į išvykas tik po “Vaikystės Sodo” teritoriją ir nedideliu spinduliu aplink ją.    

Sodiečių klasės vaikams rengiamos reguliarios ir teminės išvykos, kurias, norėdami praplėsti ugdymo programos turinį, du kartus per mėnesį suplanuoja mokytojai. Kai važiuojame į temines išvykas, tėvams reikia padengti transporto ir įėjimo į lankomus objektus bilietų išlaidas. Apie kelionę tėvai informuojami ne vėliau nei prieš tris dienas.   

Jeigu nenorėsite, kad vaikas važiuotų į konkrečią teminę išvyką, apie tai praneškite savo Sodelio vadovui(-ei), ir jūsų vaikas galės likti Mažylių arba Šnekučių klasėje.   

Parkus, miškus ir kitas žalias zonas lankome dažnai (ypač – šiltuoju laikotarpiu), todėl patariame vaiką paskiepyti erkinio encefalito vakcina.

Saugumas    

“Vaikystės Sode”:    

 1. Nelipame laiptais ir nevaikščiojame koridoriais be suaugusiųjų.   

 2. Patalpose ne bėgiojame, o vaikštome.   

 3. Nekramtome kramtomosios gumos. Jeigu vaikas ateina kramtydamas ją, tuojau pat prašome išspjauti.   

 4. Vaikštome arba basomis (šiltuoju metų laiku), arba avėdami apavą kietu padu.   

“Vaikystės Sodas” atsakingas už vaiko saugumą tik tomis valandomis, kai vaikas būna “Vaikystės Sode”. Tėvams esant “Vaikystės Sodo” teritorijoje bei bendruomenės švenčių metu, atsakomybę už vaiko saugumą prisiima tėvai.    

Visi “Vaikystės Sodo” pedagogai moka teikti pirmąją pagalbą, “Vaikystės Sode” yra pirmosios pagalbos rinkiniai.   

Tomis valandomis, kai būna “Vaikystės Sode”, visi jį lankantys vaikai yra drausti nuo nelaimingų atsitikimų.   

“Vaikystės Sodo” darbuotojams pareikalavus, tėvai privalo apdrausti vaiką civiliniu draudimu.  

Asmeniniai daiktai   

“Vaikystės Sodas” neprisiima atsakomybės už asmeninius vaiko daiktus, at(si)neštus į “Vaikystės Sodą”. Visi asmeniniai daiktai, kurie at(si)nešami į “Vaikystės Sodą”, turi būti pažymėti vaiko vardu. Taip pat prašome, kad vaikas į “Vaikystės Sodą” nesineštų brangių daiktų.    

Jeigu pedagogai pastebės, kad vaikas atsinešė žaislą, kuris gali kelti pavojų kitų vaikų saugumui (pavyzdžiui, maži stikliniai rutuliukai), prašysime, kad šį žaislą išsineštų vaiką atvedęs suaugęs asmuo arba padėsime jį į spintelę, kad palauktų iki dienos pabaigos.    

Į “Vaikystės Sodą” vaikams negalima neštis žaislinių ginklų ir elektroninių žaidimų (nebent dėl to būtų iš anksto susitarta su administracija).    

Švara ir tvarka

GERTUVĖLES IR UŽKANDŽIŲ DĖŽUTES tėvai turi pasiimti kiekvieną dieną, o vieną kartą per savaitę persirengimo spintelę prašome palikti tuščią, be daiktų, kad šeimininkutės galėtų ją išvalyti.    

PATALYNĖS keitimo diena yra KIEKVIENĄ PENKTADIENĮ.

 

“Vaikystės Sodo” bendruomenė

Kaip bendraujame su “Vaikystės Sodo” bendruomene   

Pagrindinė klasės bendravimo su “Vaikystės Sodo” bendruomene priemonė yra vidinė “Vaikystės Sodo” programėlė (Kindervibe).  

“Vaikystės Sodo” programėlė yra klasės profilis, kuriame pedagogai rašo svarbiausią informaciją apie vaiką (kaip jis valgė, miegojo, žaidė, bendravo ir kt.). Tai yra trumpučiai (!) pastebėjimai, kurie padeda tėvams įsivaizduoti, kaip jų vaikas praleido dieną “Vaikystės Sode”. Į programėlę kasdien keliame ir vaikų nuotraukos.

Jeigu atsiranda būtinybė nedelsiant susisiekti su vaiko tėvais ar globėjais, “Vaikystės Sodo” pedagogai arba administracijos atstovas tuoj pat skambina jiems, todėl mums būtina turėti tėvų ar globėjų telefonų numerius, kad galėtume kuo greičiau susisiekti.    

Itin daug nuotraukų ir kitos informacijos galima rasti “Vaikystės Sodo” Facebook paskyroje.  

Rugsėjo mėnesį kiekvienoje klasėje organizuojame informacinį vakarą, kurio metu kiekvienos klasės (arba kelių klasių drauge) vaikų tėveliai susipažįsta vieni su kitais ir su pedagogais bei su padalinio vadovu(-e). Jūs sužinosite, kaip ugdymo programa bus taikoma jūsų vaiko klasėje, t. y. kas vyks kasdien nuo to momento, kai jūs paliksite vaiką “Vaikystės Sode”, iki tada, kai ateisite jo išsivesti. Pedagogai papasakos apie savo tikslus, pagrindinius uždavinius, kaip, atsižvelgdami į amžiaus tarpsnių ypatumus, ketina juos įgyvendinti. Mūsų giliu įsitikinimu, sėkmingai veiklai būtinas ne tik “Vaikystės Sodo” vaikų ir pedagogų, šeimos ir pedagogų, bet ir šeimų tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas.    

Siekdami dar geriau atliepti tėvų poreikius, teikiame skambučių tėvams paslaugą. Kiekvienų mokslo metų lapkričio ir balandžio mėnesiais iš anksto sutartu laiku klasės mokytojai arba vedantieji asistentai skambins visoms klasės šeimoms ir suteiks grįžtamąjį ryšį apie vaiko progresą, pomėgius, iššūkius bei kitą svarbią informaciją. Suprantame, kad rytais atvesdami ir vakarais pasiimdami vaiką tėvai turi ribotai laiko pasikalbėti su vaiko mokytojais apie vaiko dieną ir kitus svarbius dalykus, todėl skambučio metu atsakysime ir į tėvams rūpimus klausimus.

Jeigu norite su “Vaikystės Sodo” pedagogais susitikti individualiai, prašome raštu informuoti juos ir susitarti dėl susitikimo laiko.    

Visapusiai skatiname "Vaikystės Sodo" bendruomenę buti atvira diskusijoms - visus rūpimus klausimus užduokite tiesiogiai mokytojams ar padalinio vadovui(-ei). Uždaros tėvų grupės, skirtos diskusijoms apie Sodelių veiklą, riboja galimybę gauti greitus ir tiesius atsakymus į rūpimus klausimus, nesuteikia progos organizacijai greitai reaguoti ir prisidėti prie konstruktyvaus situacijos sprendimo, gali kurti atskirtį bendruomenėje ir yra terpė gandams sklisti. Kviečiame iškilusias situacijas spręsti operatyviai kartu su "Vaikystės Sodo" komanda.

Visuomet kviečiame bendruomenę prisidėti savo iniciatyvomis prie kasdienės "Vaikystės Sodo" veiklos bei švenčių organizavimo. Tačiau išlieka sritys, kuriose sprendimus organizacija priima vienašališkai, t.y.: mokytojų samda, udgymo turinys ir ugdymo kaina.

Renginiai “Vaikystės Sode”  

“Vaikystės Sode” organizuojame daug bendruomenės renginių, pvz.: rudens siautulio šventė, žiemos šventė, kiaušinmėtė ir kt. Kviečiame juose dalyvauti, būna tikrai smagu! Šiuose renginiuose jūs geriau susipažinsite su vaiko mokytojais, jo klasės draugais ir kitais bendruomenės nariais.  Mėnesio renginių tvarkaraštį visada rasite padalinio kalendoriuje Sodelyje bei "Vaikystės Sodo" interneto puslapyje.

   

Apie ugdymą

  

Vaikų pažangos vertinimas   

Vaikų pažanga yra vertinama dukart per metus: gruodžio ir birželio mėnesiais. Paskutinį penktadienį prieš pusiaužiemį ir paskutinį penktadienį prieš Jonines tėvai gauna raštišką vaiko pažangos įvertinimą. Jeigu jums kiltų klausimų arba norėtumėte vertinimą aptarti, prašome tartis su pedagogais dėl individualaus susitikimo.    

Vaikui ruošiantis pradėti lankyti (arba tik pradėjus lankyti) “Vaikystės Sodą”, su kiekviena šeima organizuojame individualų susitikimą, kad geriau pažintume vaiką ir kuo objektyviau galėtume įvertinti jo pažangą. Susitikimo metu kalbamės apie vaiką, tėvai atsako į pedagogų klausimus ir pasidalina svarbia informacija apie jį. Kuo daugiau informacijos, tuo daugiau tikimybės, kad pedagogai Sodelį pradėsiančiam lankyti vaikui pritaikys jam labiausiai tinkamą individualią ugdymo programą.    

Jeigu norite apie vaiką pasikalbėti su pedagogais, iš anksto raštu juos informuokite, kad būtų galima paskirti susitikimo laiką.   

Vaiko pažanga vertinama raštiškai. Tai yra išsamus jo pastangų, elgesio ir kognityvių pasiekimų vertinimas. Pedagogų komentarai yra svarbi pažangos vertinimo dalis, padedanti tėvams efektyviai bendradarbiauti su ugdymo įstaiga.    

Ypatingos programos   

“Vaikystės Sodas” nėra įprasta ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Mes dirbame pagal autorinę ugdymo programą, kuri parengta naudojantis moderniausių ir sėkmingiausiai dirbančių pasaulio ugdymo įstaigų patirtimi. Vadovaujantis šiomis programomis, jau buvo dirbta, stebėta, kaip dirba kiti, iš šių programų paimta tai, kas geriausia, ir pritaikyta Lietuvos bei XXI amžiaus vaikams.

Tai yra:   

 1. Ypatinga tėvų integracijos programa (“Vaikystės Sodo” programėlė, paskaitos / seminarai, vaikų pažangos vertinimas, savanoriška tėvų veikla, bendruomenės šventės ir kt.).   

 2. Nuolatinis profesinis pedagogų tobulėjimas (pedagogai reguliariai dalyvauja profesiniuose mokymuose, kuriuos organizuoja ne tik “Vaikystės Sodo” steigėja dr. A. Landsbergienė, bet ir išorės specialistai; bendradarbiaujame su Švedijos, Suomijos, JK, JAV, Belgijos ugdymo įstaigomis; pedagogai dalyvauja ne vien pedagoginėje, bet ir mokslinėje veikloje).   

 3. Pirmieji Lietuvoje dirbame pagal Lietuvai adaptuotą socialinio-emocinio ugdymo programą su „Kimochi” žaislais.   

 4. Vienintelė ikimokyklinio ugdymo įstaiga, akcentuojanti gamtos mokslų svarbą ikimokykliniame amžiuje.   

 5. Vienintelė ikimokyklinio ugdymo įstaiga, sąmoningai ugdanti XXI a. kompetencijas: adaptabilumą, globalų mąstymą, skaitmeninį raštingumą, gebėjimą spręsti problemas, gebėjimą mąstyti inovatyviai, komunikacinius gabėjimus, etinį sprendimų priėmimą..   

 6. Prevencinės priemonės prieš patyčias. “Vaikystės Sodas” – erdvė BE PATYČIŲ.   

 7. Mes mokome vaikus saugoti Žemę: rūšiuojame šiukšles, darome daug darbelių iš antrinių žaliavų, puoselėjame sąmoningo vartojimo idėjas. Už tai 2011 metais pelnėme Žaliausios Lietuvos įmonės apdovanojimą.   

 8. Tik klasikinės ir etninės muzikos, gamtos garsų įrašų klausymas.   

 9. Kasdienis ėjimas į lauką, reguliarūs žygiai už Sodelio ribų, bent dvi teminės išvykos per mėnesį.

 10. Darbas pagal ypatingą raštingumo skatinimo programą: “Vaikystės Sode” yra didelė biblioteka, nuo pirmų dienų vaikams skaitome, Šnekučių ir Sodiečių pedagogai kasdien rašo vaikams laiškus, vaikai rašo dienoraščius ir t. t.    

 11. Esame socialiai atsakinga ugdymo įstaiga: dalyvaujame socialinėse akcijose, patys jas organizuojame, šviečiame Lietuvos šeimas ir pedagogus apie geriausias vaikų auginimo ir ugdymo praktikas. Savo pavyzdžiu rodome vaikams, kaip būti atsakingais Lietuvos ir pasaulio piliečiais.    

 12. Inkliuzijos būdu integruojami vaikai, turintys specialiųjų poreikių.

Ypatingi vaikai “Vaikystės Sode”

“Vaikystės Sodas” – ugdymo įstaiga, priimanti ir integruojanti vaikus su ypatingais poreikiais. Mes tikime, kad taikant inkliuzijos principus visiems vaikams klasėje yra malonu ir naudinga kartu dirbti, žaisti ir draugauti.

Ypatingų poreikių vaikai, lankantys bendrojo lavinimo mokyklas ar darželius, susipažįsta ne tik su siauru ratu panašių į save, o su tuo, kas iš tiesų sudaro visuomenę. Jie gauna pagalbą, kurios jiems reikia, įprastame kontekste. Inkliuzinis ugdymas yra integruoto ugdymo tąsa. Inkliuzija garantuoja visų ugdymo dalyvių poreikius: vaikų su specialiaisiais poreikiais, mokytojų, vaikų, jų tėvų, kitų bendruomenės narių.

“Vaikystės Sode” galime integruoti visus vaikus, kuriems specialistai yra nustatę raidos ar kitokį sutrikimą ir kurie gali lankyti ugdymo įstaigą. Su vaikais ir jų šeimomis kalbame apie empatiją, toleranciją ir užtikriname, kad ugdymas visiems vaikams būtų užtikrintas vienodai. Jeigu jūsų vaiko klasėje yra vaikas, turintis specialiųjų poreikių ir jūs norite sužinoti daugiau apie inkliuziją, ugdymą ir metodus, kreipkitės į Sodelio padalinio vadovą(-ę).

Koks elgesys ugdomas “Vaikystės Sode”   

“Vaikystės Sode” daug dėmesio skiriame tinkamam vaikų elgesiui ugdyti, nes vertybiniai pagrindai įdiegiami, kol vaikas yra ikimokyklinio amžiaus. Mes stengiamės, kad vaikai užaugtų garbingais Lietuvos piliečiais, sėkmingai dirbančiais visuomenėje, todėl ugdome jų pagarbą sau, “Vaikystės Sodui”, aplinkiniams. Skatiname būti juos dėmesingais aplinkiniams, elgtis saugiai, kaip yra numatyta “Vaikystės Sodo” taisyklėse. Mes negimstame mokėdami elgtis visuomenėje, tai įgyjama, todėl nuo pirmų dienų ugdome vaiko atsakomybę ir pagarbą aplinkiniams. “Vaikystės Sode” mokomės:   

 • konfliktus spręsti ne fizine jėga, o žodžiais;   

 • su kitais elgtis pagarbiai ir empatiškai;   

 • priemonėmis naudotis pagal paskirtį;   

 • mandagiai bendrauti su draugais ir pedagogais;     

 • laikytis “Vaikystės Sodo” taisyklių;   

 • drąsiai išbandyti naujas idėjas, reikšti savo nuomonę ir užduoti klausimus;   

 • baigti pradėtą darbą.   

Jeigu vaikas elgsis netinkamai (konfliktus spręs fizine jėga, tyčiosis, nemandagiai kalbės, vartos keiksmažodžius ir pan.), nedelsdami susisieksime su tėvais ir kartu spręsime, ką drauge galėtume padaryti, kad vaikas liautųsi elgtis netinkamai.    

“Vaikystės Sodas” – erdvė be patyčių. Vaiką, kuris tyčia elgsis agresyviai, sieks sukelti fizinį arba emocinį skausmą, iškart suturėsime ir apie tai informuosime tėvus. Kartu su tėvais spręsime, ką daryti, kad patyčios liautųsi. Tyrimai rodo, kad patyčioms kelias turi būti užkertamas vaikystėje, nes būtent šiame amžiaus tarpsnyje vaikai mokosi tinkamai bendrauti su aplinka.    

Dėl užsitęsusio netinkamo vaiko elgesio “Vaikystės Sodas” pasilieka teisę neterminuotam laikui sustabdyti vaiko “Vaikystės Sodo” lankymą, pareikalauti vaiko civilinio draudimo (bei nepriimti į ugdymo įstaigą, kol nėra padalinio vadovui(-ei) pristatyta draudimo poliso kopija) ir/arba nutraukti paslaugos teikimo sutartį.    

"Vaikystės Sode" tikimės, kad tokiomis pačiomis vertybėmis bus grįstas ir bendradarbiavimas tarp visų bendruomenės narių. Esame tikri, kad geriausi sprendimai ir aukščiausi rezultatai pasiekiami sprendžiant problemas, bendraujant pagarbiai, nebijant klysti, bendradarbiaujant. 

Drausminimas   

“Vaikystės Sode” vaikų auklėjimas pagrįstas humanistine pedagogika, todėl stengiamės skatinti tik tai, ką vaikas daro pozityvaus.    

Pastebėję nepageidautiną elgesį pedagogai nukreipia vaiko dėmesį (Mažylių ir Šnekučių grupėje) arba pasikalba su vaiku apie tai, kokio elgesio iš jo tikisi (Šnekučių ir Sodiečių grupėje). Drausminama visada teisėtu pagrindu, nemenkinant vaiko orumo, apie klaidas ir pageidavimus pasakoma ramiu tonu.    

Fizinės bausmės “Vaikystės Sode” netaikomos jokiomis aplinkybėmis.    

Jeigu pedagogai mano, kad koreguojant vaiko elgesį “Vaikystės Sodas” turi būtinai bendradarbiauti su vaiko šeima, tėvai kviečiami susitikti. Tada sudaromas raštiškas planas, kokių veiksmų imsis tėvai ir “Vaikystės Sodo” pedagogai. Jeigu vaikui daugiau nei treji metai, planas aptariamas ir su vaiku.    

Jeigu vaiko elgesys pakartotinai kelia pavojų kitiems “Vaikystės Sodo” vaikams, o su tėvais nepavyksta susitarti ir sudaryti elgesio plano, “Vaikystės Sodo” vadovas(-ė) gali priimti sprendimą  išbraukti vaiką iš “Vaikystės Sodo” narių sąrašo. Apie tai raštu pranešama vaiko tėvams.

Tinkamo elgesio mokymas yra aprašytas ir pateikiamas tėvams kaip pavyzdys.

Tinkamo elgesio mokymas “Vaikystės Sode”

Kaip ir skaitymo, rašymo ar važiavimo dviračiu, taip ir tinkamo elgesio vaikai turi išmokti. Efektyviausiai jie to išmoksta tada, kai tos pačios taisyklės taikomos tiek Sodelyje, tiek ir namuose. Todėl, siekdami bendradarbiavimo, pristatome jums principus, kurių laikomės “Vaikystės Sode”:

 •   Visada tikime vaiku. Norėdami pakeisti netinkamą vaiko elgesį, pirmiausia turime tikėti, kad jis gali elgtis tinkamai. Savo prašymus formuluojame kiek įmanoma konkrečiau ir norimą elgesį išskaidome į mažus žingsnelius. Tarkime, vaikui yra sunku sėdėti “Ryto rate” – jis dažnai stumdo draugus, garsiai kalba, stojasi nuo kėdės. Tuomet pasirenkame mažiausią ir konkretų, jam įveikiamą žingsnį pokyčiui, ir sakome „Tikiu, kad šiandien “Ryto rate”, kol mes sveikinsimės, tu stengsiesi klausytis, o tavo rankos bus padėtos ant kelių“. Vaikui tai pasiekus, būtinai iškart pastebime, įvertiname jo sėkmę ir tada sugalvojame antrą, sunkesnį žingsnį, ir taip darome tol, kol jam pavyksta išsėdėti ramiai visą “Ryto ratą”. Jei pažanga nevyksta – gali būti, kad pasirinkome per didelius, vaikui per sunkius žingsnelius, arba pamirštame pastebėti momentus, kai jam pavyksta elgtis tinkamai.

 • Užsiimame prevencija. Dirbant su netinkamu vaikų elgesiu ar jų jausmais, yra ypač svarbi prevencija – kuo anksčiau pastebime netinkamo elgesio užuomazgas (bei priežastis) ir jas sustabdome, tuo didesnė tikimybė yra šį elgesį sustabdyti. Pavyzdžiui, matydami, kad vaikas ima erzintis, nebevaldo didėjančio pykčio, ir jau tuoj užsimos trenkti draugui, įsikišame „Matau, kad tu labai pyksti. Atsimeni, kai sutarėme gilai kvėpuoti, kai supyksti? Padarykime tai dabar“.  

 •   Kilus stipriai emocijai, visų pirma padedame sau ir nusiraminame patys. Bendravimas su vaikais kelia labai daug džiaugsmo, tačiau normalu, kad kartais jis sukelia labai stiprius pykčio, nusivylimo, liūdesio jausmus. Tą akimirką, kai pajuntame įtampą, širdis pradeda plakti smarkiau, norisi šaukti ar rėkti, sustojame ir padarome pertrauką. Jei reikia, paprašome kolegos, kad mus pakeistų, arba parodome vaikams pertraukėlės ženklą ir naudojame tinkamą nusiraminimo būdą – giliai kvėpuojame, atsigeriame vandens ar pan.

 • Naudojame pagyrimus, paskatinimus ir tinkamo elgesio įvardinimus. Juos naudojame kreipdamiesi vardais į tinkamai besielgiančius vaikus, įvardindami konkretų veiksmą, kuriuo džiaugiamės. Tai darome dviem būdais:

1) Girdami vaikus, kurie elgiasi tinkamai („Ačiū jums, Tomai ir Egle, kad taip saugiai sėdite ant kėdučių“). Tuomet greičiausiai ir netinkamai besielgiantys norės gauti dėmesio ir taip pat pasielgs tinkamai.

2) Girdami vaiką, kurio elgesį norime koreguoti, tuomet, kai jis elgiasi tinkamai („Sauliau, kaip džiaugiuosi, kad tu atsisėdai saugiai!“).

Koncentracija į tinkamą elgesį padeda jį skatinti, tuo tarpu dėmesys netinkamam elgesiui yra tarsi piktžolės laistymas – kuo daugiau dėmesio skiriame netinkamam elgesiui, tuo labiau jį skatiname.

 • Mokome vaikus emocijas reikšti tinkamai. Dažniausiai vaikus tenka drausminti tuomet, kai jiems kyla stiprios emocijos ir jas jie išreiškia netinkamai. Čia mūsų uždavinys yra atspindėti jų emocijas ir mokyti jas reikšti tinkamai. Štai, pavyzdžiui, vaikas trenkė draugui, kuris pirmasis paėmė mašinėlę. Pirmiausia pakalbėję su nukentėjusiu vaiku, turime pasikalbėti ir su trenkusiu: „Suprantu, kad tu supykai, nes norėjai pirmas paimti mašinėlę. Tu gali būti piktas, bet negali skriausti ar skaudinti kito. Sugalvokim, kaip kitą kartą gali išreikšti savo pyktį.” Tada aptarti su vaiku kitas galimas pykčio reiškimo strategijas (pvz., pasakyti apie savo jausmą „aš pykstu, kad tu paėmei „mašinėlę”, ištiesti „prašančią rankelę “, pakvėpuoti nusiraminimo kvėpavimu įkvepiant gėlę ir užpučiant žvakę, pūsti įsivaizduojamą balioną, suskaičiuoti iki 5, nupiešti savo pyktį, pabūti vienam ir pan.).

 • “Vaikystės Sode” yra draudžiama vaikus gąsdinti, gėdinti arba jiems grasinti. Šios priemonės iššaukia vaiko baimės, gėdos emocijas, mažina vaiko savivertę ir nieko vaiko neišmoko.

 • Trijų įspėjimų taisyklė. Pirmuoju įspėjimu primename vaikui taisyklę, antruoju – pakartojame, ko jo prašome ir pasakome pasekmę, kurios teks laikytis, jeigu vaikas toliau elgsis netinkamai, o trečiuoju – pašaliname vaiką iš situacijos, kurioje jis elgiasi netinkamai. Pavyzdžiui, prie stalo vaikas sėdi nesaugiai, vis kibina šalia sėdintį draugą. Tuomet mes visiems vaikams primename apie saugų elgesį prie stalo: „Prie stalo sėdime tiesiai“. Jeigu vaikas toliau elgiasi netinkamai, duodame jam antrą įspėjimą, prie to vaiko prieiname ir akių kontakto lygyje jam pasakome: „Tai yra antras įspėjimas. Prašau atsisėsti tiesiai, arba reikės atsisėsti ant kitos kėdutės, kad nusiramintum“. Jeigu vaikas ir toliau mūsų neklauso, paprašome jo atsisėsti ant kėdutės ir nusiraminti „Tai yra trečias įspėjimas – tu elgeisi nesaugiai, todėl prašau atsistoti ir nueiti atsisėsti ant kėdutės nusiraminti“. Jeigu vaikas nenueina, mes leidžiame jam pasirinkti „Arba tu nueik atsisėsti ant kėdutės, arba aš turėsiu tave pakelti ir nunešti. Skaičiuoju iki 3 (ar 5)“. Tai yra laikas, kurį duodame vaikui pačiam priimti sprendimą, ir jei jis neina ant kėdutės, švelniai paimame jį už rankos ir nuvedame arba pakeliame ir nunešame ant kėdutės.

Rekomenduojama vaiko prašyti pasėdėti ant kėdutės tiek minučių, kiek vaikui yra metų. Jei  vaikas stosis ir eis nuo kėdutės, svarbu sugrąžinti jį atgal ir laiką skaičiuoti iš naujo. Kai vaikas pasėdi ant kėdutės, yra labai svarbu su juo pasikalbėti. Klausiame „Ar žinai, dėl ko turėjai pasėdėti ant kėdutės?“ Jei vaikas neįvardina netinkamo savo elgesio, jį įvardiname mes, taip pat aptariame, kokio elgesio tikimės.

Vaikams iki 2 metų šio principo netaikome - netinkamo elgesio situacijoje pašaliname juos iš konfliktinės situacijos ir nukreipiame jų dėmesį, pasiūlydami kažką panašaus, bet nedraudžiamo („Šita mašina yra Tomo. Tu gali imti šitą mašiną“).

 • Pasekmės. Tuomet, kai taisyklių nėra laikomasi, taikomos pasekmės. Svarbu, kad jos būtų susijusios su netinkamu vaiko elgesiu ir šio elgesio ištaisymu. Pavyzdžiui, jeigu vaikas išpiešė stalą, prašome jo stalą nuvalyti. Jeigu vaikas išvertė žaislų dėžę, prašome žaislus sutvarkyti. Jeigu vaikas nesaugiai bėgo iš tualeto į klasę, prašome jo sugrįžti prie tualeto ir į klasę eiti saugiai. Kartais vaikai gali norėti išvengti pasekmių ir, pavyzdžiui, mums paprašius sutvarkyti išverstus žaislus, šį prašymą ignoruoja ir keliauja kitur. Tuomet svarbu vaiką sustabdyti ir priminti „Kai sutvarkysi žaislus, galėsi eiti į kitą klasę“. Jei reikia, kartojame tai tol, kol vaikas sutvarko žaislus.

Kartais vaikai gali elgtis netinkamai, keldami pavojų aplinkai – skaudžiai trenkdami ar stumdami draugą, mesdami į draugą daiktą ar kąsdami draugui. Tokiu atveju, kai vaiko elgesys tampa nesaugus aplinkai ir kartojasi, “Vaikystės Sode” taikome pasekmę – paimame vaiką už rankos ir laikome arti savęs, paaiškindami jam „Tu elgiesi nesaugiai, nes kandi draugui, todėl dabar, kol vyks veiklos, aš tave laikysiu už rankos ir mes mokysimės elgtis tinkamai“. Tokiu būdu mes ne tik taikome pasekmę, bet ir apsaugome kitus vaikus nuo nesaugaus elgesio.

5 žingsnių programa reaguojant į netinkamą vaiko elgesį

Kai susiduriama su netinkamu vaiko elgesiu Sodelyje, taip pat, jeigu yra pastebimi Sodelį lankančio vaiko kognityvinės, fizinės ir/arba socioemocinės raidos sunkumai ar kitokie nerimą keliantys vaiko elgesio bruožai, yra laikomasi tokios reagavimo į susidariusią situaciją veiksmų tvarkos:

1. “Vaikystės Sodo” pedagogas bendrauja su vaiku klasėje, iš karto reaguojant į jo netinkamą elgesį;

2. Jeigu po pokalbio vaiko elgesys nesikeičia, išeinama su vaiku pasikalbėti už klasės ribų. Jei teko imtis tokių priemonių, apie tai informuojami vaiko tėvai (globėjai);

3. Jeigu netinkamas ar nerimą keliantis vaiko elgesys yra nuolat pasikartojantis, apie situaciją kalbama su tėvais (globėjais) dalyvaujant Sodelio psichologui;

4. Jeigu vaiko elgesys toliau nesikeičia ar neišnyksta kitokie nerimą keliantys vaiko elgesio bruožai, dalyvaujant vaiko tėvams (globėjams) ir Sodelio psichologui sudaromas vaiko elgesio planas. Praėjus sutartam laikui su vaiko tėvais (globėjais) aptariama, kaip sekasi laikytis sudaryto elgesio plano, ar keičiasi vaiko elgesys;

5. Jeigu atlikus pirmuosius keturis žingsnius vaiko elgesys arba nerimą keliantys jo elgesio bruožai nesikeičia, tėvai (globėjai) per 3 savaites nuo “Vaikystės Sodo” darbuotojų rekomendacijos prašomi kreiptis į specialistus (Vaiko raidos centrą, Psichologinę pedagoginę tarnybą ar psichologą) bei pateikti Sodeliui jų išvadas apie vaiko būklę ir rekomendacijas jo ugdymui. Jei vaiko tėvai (globėjai) atsisako kreiptis į rekomenduotas institucijas, jie privalo pasirašyti supratimo memorandumą, jog supranta Sodelio pedagogų išsakytus pastebėjimus apie vaiko raidą ir prisiima visą atsakomybę už savo vaiko elgesį, kognityvinę, fizinę ir/arba socioemocinę raidą bei akademinius pasiekimus.

Tuo atveju, jeigu po vaiko tėvų (globėjų) atsisakymo kreiptis į specialistus vaiko elgesys nesikeičia, “Vaikystės Sodas” turi teisę laikinai sustabdyti ugdymo paslaugų teikimą vaikui. Apie numatomą ugdymo paslaugų teikimo sustabdymą vaiko tėvams (globėjams) pranešama ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas. “Vaikystės Sodo” paslaugų teikimas atnaujinamas po 3 (trijų) darbo dienų, jeigu vaiko tėvai (globėjai) raštu patvirtina, kad vaiko elgesys nebekelia grėsmės paties vaiko ir/ar kitų Sodelio bendruomenės narių saugumui ar sveikatai. Vaiko elgesiui nepasikeitus po paslaugų teikimo sustabdymo, “Vaikystės Sodas” įgyja teisę vienašališkai nutraukti vaiko priežiūros ir ugdymo sutartį su vaiko tėvais (globėjais).

Be to, vaiko elgesiui keliant grėsmę paties vaiko, kitų Sodelių ugdytinių, darbuotojų arba ugdymo įstaigos turto saugumui, vaiko tėvai (globėjai) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo “Vaikystės Sodo” administracijos prašymo gavimo, privalo savo sąskaita apdrausti vaiką civilinės atsakomybės draudimu dėl kitiems asmenims padarytos žalos atlyginimo, viso jo buvimo Sodelyje metu, “Vaikystės Sodo” naudai, bei pateikti “Vaikystės Sodo” administracijai tai patvirtinančius įrodymus. Ši sąlyga taikoma nepriklausomai nuo to, ar vaiko tėvai (globėjai) kreipėsi į Sodelio pedagogų rekomenduotus specialistus, ar ne. Vaiko tėvams (globėjams) neapdraudus vaiko civilinės atsakomybės draudimu aukščiau nurodytomis sąlygomis, “Vaikystės Sodas” įgyja teisę vienašališkai nutraukti vaiko priežiūros ir ugdymo sutartį su vaiko tėvais (globėjais).

Primename, kad apie netinkamą vaiko elgesį skatiname kalbėti vaikams negirdint. Vaiką giriame už konkretų elgesį ir tai galime daryti girdint ir aplinkiniams.

Praktinė informacija

Ateiname į “Vaikystės Sodą”   

Atvykstantieji į “Vaikystės Sodą” apie tai turi būti pranešę “Vaikystės Sodo” administracijai. Kadangi “Vaikystės Sodo” durys būna užrakintos, svečiai turi paskambinti administracijai, kuri, tik žinodama, kad dėl atėjimo susitarta, atidarys duris.    

“Vaikystės Sodo” pedagogai atveria duris 7.25 val. Vaikai gali atvykti nuo 7.30 val. Pedagogai dirba iki 18.00 val., taigi jei nenorite, kad vaikas būtų pailgintos dienos grupėje, prašome ateiti jo pasiimti iki 18.00 val.    

Į “Vaikystės Sodo” patalpas patenkama surinkus kodą. Kodą jums suteiks vaiko mokytojas(-a), apie pasikeitusį kodą informuosime mokytojo penktadienio laiškuose.

Svarbu!    

Kadangi rytais ir vakarais durys varstomos labai dažnai, prašome kaskart įsitikinti, ar tikrai jas uždarėte.

Daugelis Sodelių yra įsikūrę aktyviai gyvenamose miestų teritorijose ir gatvių apsuptyje, todėl primename ir raginame laikytis kelių eismo taisyklių ir paisyti kelio ženklų informacijos. Rodykime pavyzdį savo vaikams!

Apavas    

Dėl saugumo ir tvarkos prašome, kad “Vaikystės Sode” visi vaikai avėtų kambarinį apavą kietu padu. Vasarą galima vaikščioti basomis (bet ne su kojinėmis!), tačiau tokiu atveju privalu užpildyti vaikščiojimo basomis sutikimo formą.  

“Vaikystės Sode” visų tėvelių, užeinančių į mūsų patalpas, prašome nusiauti avalynę arba ant batų užsimauti antbačius.    

“Vaikystės Sodo” nuosavybė   

Prašome saugoti “Vaikystės Sodo” nuosavybę. Jeigu pasiskolinę pamesite “Vaikystės Sodo” bibliotekos knygą arba žaislą / priemonę, prašysime sumokėti už pamestą daiktą bei šio daikto atsiuntimo išlaidas (jeigu tokios buvo).     

  

Rasti ir pamesti   

Visuose “Vaikystės Sodo” filialuose yra radinių dėžės. Į jas dedama viskas, ką pedagogai randa “Vaikystės Sode”. Jeigu ko nors pasigedote – žvilgtelėkite į radinių dėžę arba paklauskite mokytojų. Prieš žiemos atostogas ir liepos mėn. paskutinę savaitę visi daiktai iš radinių dėžės eksponuojami, kad galėtumėte rasti pasimetėlius, o daiktai be savininkų - paaukojami.   

Vaikų gimtadieniai “Vaikystės Sode”  

Jeigu norite, kad vaikas švęstų savo gimtadienį “Vaikystės Sode”, prašome iš anksto susitarti su vaiko mokytojais. Vaišėmis gimtadienio šventei gali pasirūpinti tėvai arba užsakyti vaišes iš maistą tiekiančios įmonės. Primename, kad galima nešti šiuos gaminius:  

 • nesaldžius kepinius ir sumuštinius;  

 • vaisius ir vaisių kokteilius;  

 • daržoves su užtepėlėmis;  

 • kitus sveikus užkandžius.  

Jeigu gimtadienį švęsite ne “Vaikystės Sode”, prašome į Sodelį nenešti kvietimų draugams, nebent kviečiama visa klasė. Svečius į gimtadienį prašome kviesti individualiai. Sodelio darbo metu gimtadieniai švenčiami tik Sodelyje .

Gyvūnai “Vaikystės Sode”   

Mums būtina žinoti, ar jūsų vaikas yra alergiškas gyvūnams. Jeigu registracijos formoje nepažymėsite, kad jūsų vaikas alergiškas, “Vaikystės Sodas” neprisiims atsakomybės už vaiko alerginę reakciją ir jos padarinius.    

Jeigu Jūsų vaikas norėtų atsivesti ir parodyti savo augintinį kitiems vaikams, prašome iš anksto dėl to raštu tartis su Sodelio administracija. Kiekvieno, kuris atsives gyvūną be leidimo, bus paprašyta palaukti su gyvūnu lauke.

Tėvų bendradarbiavimas / įsitraukimas

Tėvų įtraukimas – viena “Vaikystės Sodo” stipriųjų pusių: tikime, kad įstaigą vaikams kartu kuria tėvai ir pedagogai. Tėvams gausu reguliarių seminarų aktualiomis temomis, individualių susitikimų su pedagogais, bendrų švenčių.

Tėvų dalyvavimas ugdymosi procese yra sveikintinas. Sąmoningai skatiname šeimų įsitraukimą į klasės veiklą: tėvai gali ne tik inicijuoti projektus, bet ir, bendradarbiaudami su mokytoju, padėti juos įgyvendinti. Mokytojai glaudžiai bendradarbiauja su tėvais, užtikrindami, kad pastarųjų dalyvavimas klasės veikloje būtų naudingas visiems vaikams, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualiuosius raidos poreikius.

Norėdami prisidėti prie klasės ar Sodelio veiklos, paklauskite mokytojo – jis galės patarti jums daugybę įmanomų dalyvavimo būdų.

“Vaikystės Sodo” darbuotojai

  

Geri pedagogai ugdo. Geriausi pedagogai įkvepia. “Vaikystės Sode” dirba profesionalai, kurių misija - įkvėpti vaikams norą mokytis ir tobulėti visą gyvenimą.    

Kiekvienas “Vaikystės Sodo” pedagogas turi savo unikalią patirtį, tačiau visų tikslas - kad Lietuvoje augtų kūrybingų, atsakingų ir mąstančių piliečių karta.

Apie naujus klasės pedagogus ir asistentus, taip pat klasės komandos pokyčius informuojame mokytojo penktadienio laiškuose.    

“Vaikystės Sodo” savanoriai   

Svarbūs “Vaikystės Sodo” bendruomenės dalyviai – savanoriai. Savanoriais gali būti mamos ir tėčiai, norintys tobulinti savo sugebėjimus vaikų ugdymo srityje; močiutės ir seneliai, galintys paskaityti pasakų; studentės ir studentai, pageidaujantys atlikti praktiką; kitų sričių specialistai, nusprendę įsitikinti, ar tikrai jų pašaukimas – dirbti su vaikais.   

Savanoriai “Vaikystės Sode” yra pedagogų pagalbininkai: jie negali savarankiškai priimti sprendimų, o tik padeda auklėti, lavinti ir mokyti vaikus. Pedagogai kruopščiai planuoja tai, ką savanoriai “Vaikystės Sode” turi padaryti, kad būtų pasiekta geriausių rezultatų: su vienu vaiku reikia padirbėti atliekant smulkiosios motorikos užduotėles, su kitu – mokytis užrašyti ant darbelių savo vardą, su trečiu – paskaityti būtent jam parinktą knygą apie tai, kaip elgiamasi su kitais vaikais, ar padėti užbaigti darbelį. Kartais reikia tiesiog nusmailinti visos dėželės pieštukus ar iškarpyti ruošinukus kitos savaitės projektams. Savanoriai palengvina pedagogų darbą. “Vaikystės Sodo” bendruomenė juos labai vertina.   

“Vaikystės Sodo” savanoriai nevilki "Vaikystės Sodo" marškinėlių, tačiau yra įsisegę vardo kortelę, kad kiekvienam Sodelio nariui iškart būtų aišku, kokia šių žmonių funkcija “Vaikystės Sode”.  

“Vaikyst