Pasimatuokite
„Vaikystės Sodą“
REGISTRUOTIS
Steigėjos žodis

Dr. Austėja Landsbergienė

Privatus darželis "Vaikystės Sodas" yra savotiška modernaus švietimo idėjų įgyvendinimo laboratorija. Tarsi įrodymas, kad tai įmanoma. Aš tikiu mokslu ir tikiu jo pažanga. Taip pat tikiu, kad kai kurie dalykai yra amžini ir universalūs. Pavyzdžiui, amžina ir universalu, kad vaikas turi žinoti savo teises ir pareigas, kad prievarta gimdo prievartą, o pagarba - pagarbą. Amžina ir universalu, kad tėvai myli savo vaikus ir nori jiems to, kas yra geriausia. O kas yra geriausia? Tam yra edukologai, psichologai, socialiniai pedagogai - kad papasakotų, ką rodo moksliniai tyrimai, patirtis, kad bendradarbiaudami galėtume daryti tai, kas mūsų vaikams yra geriausia.

Esame moksliniais tyrimais grįsta universali ugdymo įstaiga, kurioje VISKAS turi prasmę. Mums svarbu, kad vaikas tobulėtų kiekvieną dieną. Stebint vaikus, gilinantis į įvairių mokslininkų darbus, gimė kontekstinio ugdymo idėja. Vaikams būtina ne tik aiški struktūra, bet ir kūrybinė laisvė, o visą ugdymo(si) kelią turi jungti bendros temos. Tik taip vaikams bus įdomu, tik taip jie įsidėmės. Juk vidinė motyvacija svarbiausia - tą įrodė begalė tyrimų.

Privataus darželio "Vaikystės Sodas" ypatingumą kuria mūsų specialistų komanda. Su daugeliu iš jų drąsiai eičiau į žvalgybą. Esu įsitikinusi, kad iš pašaukimo dirbantys žmonės kuria stebuklus! Ir visi kartu stengiamės suteikti vaikams sparnus, kad išaugtų pasitikintys savimi, turintys savo nuomonę, turintys tvirtą vertybinį stuburą, nebijantys siekti savo svajonių, tikintys, kad galima įveikti visas kliūtis ir kursiantys Lietuvos ateitį.ORGANIZACIJOS ETIKOS KODEKSAS

Vaikystės sodas ir Karalienės Mortos mokykla (toliau – Organizacija) yra inovatyvi, kūrybinga, socialiai atsakinga, skaidri bei etiška Organizacija. Įsipareigodami laikytis aukštų standartų, siekiame kurti kokybiškas ugdymo paslaugas, suteikti galimybę gauti globalų išsilavinimą kuo daugiau vaikų, auginti asmenybes, pasaulio piliečius bei įdarbinti savo srities profesionalus.
Organizacija remiasi žemiau išvardintomis pamatinėmis vertybėmis, taip užtikrindama profesionalią ir kokybišką veiklą. Šios pamatinės vertybės ir principai yra pagrindas visiems mūsų veiksmams, sprendimams ir santykiams, darbuojantis tikslų įgyvendinimo kryptimi, o taip pat užtikrinant vaikų, kuriuos ugdome drauge su tėvais, tobulėjimą. Šis Organizacijos etikos kodeksas taikomas visiems, kurie yra įdarbinti, sudarę sutartis arba kokiu nors kitu formaliu būdu yra susiję su organizacija. Jis parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais teisės aktais, Organizacijos vidaus tvarkomis bei taisyklėmis.

Sąžiningumas 

Organizacija laikosi sąžiningo verslo principų: veikiame skaidriai ir patikimai, atskirdami viešuosius ir privačiuosius interesus. Laiku ir sąžiningai mokame mokesčius, netoleruojame nesąžiningo elgesio, įstatymų pažeidinėjimo, korupcijos, kyšių, papirkinėjimo, finansinių interesų siekimo atliekant darbines funkcijas. Sąžiningumo - kaip vienos iš kertinių vertybių - tikimės ir iš mus supančios aplinkos.

Skaidrumas

Organizacijos santykiai su darbuotojais, klientais, partneriais ir visa supančia aplinka yra pagrįsti abipusiu atvirumu, tolerancija ir įsipareigojimų vykdymu. Laikomės korupcijos prevencijos įstatymų ir taisyklių.
Mes griežtai nesiūlome ir nepriimame grynųjų pinigų, brangių dovanų ar svetingumo, kuriuo siekiama paskatinti priimti vienokį ar kitokį sprendimą ar už jį atsilyginti. Dėmesys, bendradarbiavimas, atvirumas ir bendrystė - geriausia padėka tiek mums patiems, tiek mus supančiai aplinkai.

Reputacija

Vykdydami veiklą konkurencingoje aplinkoje, nesiekiame konkurencinio pranašumo neteisėtomis ar neetiškomis priemonėmis, o santykius su konkurentais grindžiame sąžiningumo bei abipusės pagarbos principais. Tokį elgesį labai vertiname ir to paties tikimės iš konkurentų. 

Etiškas elgesys

Organizacijoje ir mus supančioje aplinkoje elgiamės dalykiškai: esame korektiški, mandagūs, laikomės bendravimo etikos taisyklių bei elgiamės taip, kad jokie veiksmai nepakenktų įmonės dalykinei reputacijai. Skatiname iniciatyvas, atviras diskusijas, bendradarbiavimą su mus supančia aplinka, bendruomene, valstybės institucijomis ir partneriais. 

Tikime, kad laikydamiesi etiško elgesio normų ne tik mokyklų, sodelių teritorijose, bet ir vaikštant gatvėmis, naudojantis viešuoju transportu, vairuojant automobilį, paspirtuką, dviratį ar kitą transporto priemonę rodome teisingą ir gražų pavyzdį, kuriuo siekiame užkrėsti ir mus supančią aplinką. 

Aplinka

Kasdieninėje veikloje, mus supančioje aplinkoje atsakingai tausojame gamtos išteklius, žaliavas, energiją. Kruopščiai renkamės, perkame ir naudojame produktus. Užtikriname tinkamą veikloje susidarančių atliekų tvarkymą, skatiname visą savo Organizacijos bendruomenę taupiai naudoti energijos išteklius ir tausoti aplinką, netoleruojame šiukšlinimo tiek mūsų teritorijoje, tiek ir visur kitur. Savo kasdieninėje aplinkoje dalinamės ir pritaikome jau panaudotus daiktus įvairioms veikloms.
Vykdydami savo veiklą, vadovaujamės tvaraus verslo principais, puoselėjame gerą ir saugią kaimynystę, esame patikimi partneriai ir aktyvūs visuomeninio gyvenimo dalyviai. Remiame ir prisidedame prie vietinių, nacionalinių ir  aplinkosauginių iniciatyvų, patys organizuojame aplinkos tvarkymą bei skatiname prie to prisidėti kitus. 

Saugumas ir sveikata

Imamės prevencinių priemonių užtikrinti savo bendruomenės saugą bei sveikatą nuolat pagal naujausias rekomendacijas atnaujindami saugaus darbo taisykles, periodiškai organizuodami mokymus, dedami visas nuo Organizacijos galimybių priklausančias pastangas, kad visi kuo mažiau patirtume streso ir jaustumėmės saugūs tiek psichologiškai, tiek ir fiziškai.

Skatiname, mokome valgyti sveiką, subalansuotą maistą, vengiame cukraus. Savo teritorijose įrengiame, puoselėjame miesto sodą, kuriame bendruomenės nariai augina daržoves, prieskonius, vaisius. Kviečiame ir palaikome aktyviai judančius nuo pačių jauniausių bendruomenės narių iki vadovų.

Tobulėjimo kultūra

Bendruomenės dalyviai aktyviai domisi naujausiais tyrimais, tarpusavyje dalinasi gautomis žiniomis, patirtimi, kompetencijomis, rengia arba dalyvauja mokymuose, konferencijose, mokslinėje veikloje. Skatiname ir palaikome, kai jaunieji bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja konkursuose, olimpiadose, turnyruose, konferencijose ir džiugina puikiais pasiekimais. 
Kiekvienas atsakingai atliekame savo pareigas ir esame pasiruošę bendradarbiauti bei padėti visiems.

Asmens privatumo ir jo duomenų saugumas

Duomenis tvarkome užtikrindami jų privatumą, saugumą ir konfidencialumą bei parinkdami tinkamas technines ir organizacines priemones, kurios apsaugo duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

Vertybės

1 12
Empatija

Jaučiu tai, ką jaučia kitas!

Nuoširdumas

Esu nuoširdus ir teisingas sau ir kitiems.

Pagarba

Esu mandagus ir draugiškas!

Savarankiškumas

Galvoju ir dirbu pats!

Bendradarbiavimas

Moku žaisti ir dirbti su kitais!

Kūrybiškumas

Man kyla daug minčių!

Tolerancija

Aš priimu kitus tokius, kokie jie yra.

Atkaklumas

Baigiu tai, ką pradedu. Nepasiduodu!

Smalsumas

Noriu kuo daugiau žinoti!

Dėkingumas

Aš esu dėkingas!

Entuziazmas

Man viskas įdomu!

Pasitikėjimas

Manau, kad viską galiu!

"Vaikystės Sodo" istorija

Istorija

“Kiekvienas iš vaikystės turim sodą – užburtą vietą, kurioje spalvos – šviesesnės, oras – minkštesnis, o rytas – kvapnesnis, nei kada nors vėl.” Elizabeth Lawrence

“Vaikystės Sodas” įkurtas 2010 metų birželio 24-ąją (tiesa, įmonė tuo metu vadinosi “Vaikystės Institutas”).

Dr. Austėja Landsbergienė: “Atidaryti “Vaikystės Sodą” užtruko... Užtruko, nes vis galvojau, kad dar turiu kur kaip tobulėti. Tačiau vieną dieną supratau, kad žmogui, kuris tiki, kad mokomasi visą gyvenimą, niekada nebus gana: vis atrodys, kad galima daugiau išmokti, labiau įsigilinti, tapti profesionalesne.

Jau seniai sugalvojau pavadinimą – “Vaikystės Sodas”. Darželis man siejasi su palenkta nugara, daržu, vien žemės matymu. O sodą mintyse sieju su žalia žole, žydinčiais krūmais, stiebimusi į dangų, beribėmis galimybėmis.” 

 

2010/2011 mokslo metai

2010 09 03 duris atvėrė Antano Miškinio Sodelis (ankstesnis pavadinimas - Miško Sodelis) Antakalnyje, Vilniuje.

2011 03 14 atidarėme Mikalojaus Konstantino Čiurlionio Sodelį (ankstesnis pavadinimas – Miesto Sodelis) Žvėryne, Vilniuje.

2011/2012 mokslo metai

2011 10 03 - atidarėme Parko Sodelį Kaune. 2017 metais šis Sodelis persikraustė į kitas patalpas ir tapo A. Juozapavičiaus Sodeliu.

2011 10 10 – Karaliaus Mindaugo Sodelis (ankstesnis pavadinimas – Paupio Sodelis) Žvėryne, Vilniuje.

2012 05 07 – Leono Sapiegos Sodelis (ankstesnis pavadinimas – Dvaro Sodelis) Antakalnyje, Vilniuje.

Pirmieji Lietuvoje įgyvendinome Lietuvai adaptuotą socialinio-emocinio intelekto ugdymo programą su “Kimochi” žaislais.

Pelnėme Žaliausios Lietuvos įmonės apdovanojimą už sąmoningo vartojimo idėjas, antrinių žaliavų panaudojimą ir atliekų rūšiavimą.

2012/2013 mokslo metai

2013 05 13 atidarėme Sodelį Klaipėdoje – Kristijono Donelaičio Sodelis (ankstesnis pavadinimas – Pajūrio Sodelis).

2013 06 07 Antakalnyje, Vilniuje duris atvėrė pirmasis Sodelis, kuriame kartu augame su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais – Draugystės Sodelis.

2013 08 12 – Karalienės Mortos Sodelis Senamiestyje, Vilniuje.

Mokome vaikus saugiai elgtis vandenyje – pradėjome lankyti baseiną.

Ugdome ne tik vaikus, augame kartu – seminarai tėvams bei vidinė “Mokytojų Akademija”.

2013/2014 mokslo metai

2014 02 03 – Tado Ivanausko Sodelis (ankstesnis pavadinimas – Lobio Sodelis) Jeruzalėje, Vilniuje.

2014 05 05 atidarėme net du Sodelius: Laisvės Sodelį, jau trečiąjį Žvėryne, Vilniuje ir Kazio Ūdros Sodelį Panevėžyje!

2014 05 09 – Simono Daukanto Sodelis (ankstesnis pavadinimas – Ąžuolyno Sodelis) Žaliakalnyje, Kaune.

Papildėmė specialistų komandą vaiko gerovei – psichologai bei logopedai.

2014/2015 mokslo metai

2015 08 03 – Lazdynų Pelėdos Sodelis (ankstesnis pavadinimas – Kalvų Sodelis) Baltupiuose, Vilniuje.

Anglų kalbos mokome pagal specialiai parengtą programą.

Įrengėme Reggio Emilia kiemus.

Visuose Sodeliuose įkūrėme Namų centrus.

Nepriekaištingai ugdymo kokybei užtikrinti įkūrėme Kokybės kontrolės grupę.

2015/2016 mokslo metai

2016 08 01 – Stepono Batoro Sodelis Pavilnių regioniniame parke, Vilniuje.

Mus ir visą bendruomenę konsultuoja mitybos specialistai.

Sukūrėme specialią “Vaikystės Sodo” mobiliąją programėlę, kad tėvai lengvai ir patogiai sužinotų, kaip jų vaikas praleido dieną Sodelyje.

2016/2017 mokslo metai

2016 10 03 pirmieji Lietuvoje įkūrėme Sodelį verslo centre – Konstitucijos Sodelis verslo centre “Quadrum” Vilniaus centre.

2016 11 08 – Jono Basanavičiaus Sodelis Naujamiestyje, Vilniuje.

2017 04 04 – Gedimino Sodelis pačioje Vilniaus širdyje, Gedimino prospekte.

2017 06 05 – Vinco Kudirkos Sodelis Šiaurės miestelyje, Vilniuje.

Prisijungėme ir aktyviai skatiname odontologų iniciatyvą “Saldumynai šeštadieniais”.

Įkurta pirmoji tarptautinė klasė, kur ugdymas vyksta anglų kalba.

Pasiektas Lietuvos rekordas – “Masiškiausias skaitomų pasakų klausymas”, 2017 06 02, 238 vaikai, Stalo kalnas, Vilnius.

2017/2018 mokslo metai

2017 07 13 - Juozapavičiaus Sodelis Kaune.

Kiekviename Sodelyje įkurėme tikrų tikriausias Mažojo Mokslininko laboratorijas.

2018/2019 mokslo metai

Žengiame naują žingsnį į ateities švietimą - didžiausią dėmesį skiriame ateities kompetencijų ugdymui.