Pasimatuokite
„Vaikystės Sodą“
REGISTRUOTIS

Ugdymas


"Vaikystės Sode" auganti karta yra pokyčių karta - jie turės būti adaptabilūs, nebijantys kaitos ir klaidų, gebantys spręsti problemas, mąstyti globaliai ir inovatyviai. Įprastinių žinių ir įgūdžių jiems jau nepakaks - vaikai turi įgyti XXI a. būtinas kompetencijas. Vaikui ir ateities kompetencijų ugdymui darželyje "Vaikystės Sodas" skiriame didžiausią dėmesį - kompetencijas ugdome per kasdienes veiklas, užsiėmimus, žaidimus, išvykas. Mūsų klasė - visas pasaulis! Ugdome visur: ir klasėje, ir Sodelio kieme, ir parkuose, ir muziejuose, ir išvykose, ir virtualioje erdvėje.


"Vaikystės Sodo" ugdymo programa pagrįsta autorine dr. Austėjos Landsbergienės kontekstinio ugdymo programa, Tarptautinio Bakalaureato programa, Tarptautine pradinio ugdymo programa, Reggio Emilia programa, Švedijos nacionaline ikimokyklinio ugdymo programa, H.Gardnerio ir L. Vygotskio edukologinėmis idėjomis bei naujausiais moksliniais tyrimais. 


Pasimatuokite Sodelį! Užsiregistruokite į individualų susitikimą!

Registracija


"Vaikystės Sodo" ugdymo programa remiasi 4 kolonomis:

Mums svarbu

1 12

Ugdome kompetencijas. Globalus mąstymas

Supratimas, kad pasaulis neturi sienų, yra įvairus ir besikeičiantis.

Ugdome kompetencijas. Komunikaciniai gebėjimai

Gebėjimas laisvai save reikšti, argumentuoti savo nuomonę, išklausyti, diskutuoti

Ugdome kompetencijas. Inovatyvus mąstymas

Iniciatyvumas, drąsa išbandyti naujus dalykus ir klysti, eksperimentavimas, laisvė kurti

Ugdome kompetencijas. Gebėjimas spęsti problemas.

Problemos analizavimas, būdai rasti ir pasirinkti sprendimą bei įvertinti jo pasekmes

Ugdome kompetencijas. Adaptabilumas

Gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių ir suvokimas, kad pokyčiai vyksta.

Ugdome kompetencijas. Skaitmeninis raštingumas

Gebėjimas naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, jų "įdarbinimas" siekiant tikslų

Ugdome kompetencijas. Charakteris

Empatija, tolerancija, etinis sprendimų priėmimas, kilnumas, bendradarbiavimas

Kontekstinis ugdymas

"Vaikystės Sode" nėra atskirų dalykų, kaip matematika, muzika, anglų kalba, gamtos pažinimas - mes dirbame temomis, kurios apjungia visą ugdymo(si) procesą.

Emocinis intelektas

Dirbame pagal Lietuvai adaptuotą socialinio-emocinio intelekto ugdymo programą su "Kimochi" žaislais. Ši programa moko vaikus įvardinti ir kontroliuoti savo jausmus, parinkti balso toną, kūno kalbą, gerbti save ir aplinkinius.

Išvykos

Jokia pamoka ar knyga negali suteikti to, ką duoda gerai apgalvota ir įgyvendinta išvyka. Reguliarios teminės išvykos sustiprina tai, apie ką su vaikais kalbamės Sodelyje.

Mažojo mokslininko laboratorija

Mažieji tyrinėtojai kelis kartus per savaitę nedidelėmis grupelėmis laboratorijoje susipažįsta su gamta ir mokslu, pagal specialiai parengtą programą daro įvairius eksperimentus, pildo eksperimentų sąsiuvinius. Mažųjų mokslininkų laboratorijose įrengti pojūčių kilimėliai ir stalai, saulės sistemos planetos, paruošti vaikams pritaikyti įrankiai ir priemonės įvairiems eksperimentams atlikti. 

Pojūčiai

Vaikams sudarome geriausias sąlygas tyrinėti ir perprasti savuosius pojūčius, suvokti naują informaciją.